Po raz drugi Miasto Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności (ECS) gościło pracowników socjalnych z całej Polski. W tym roku tematem przewodnim Forum była praca socjalna skoncentrowana wokół grup mniejszościowych. Nie zabrakło również kwestii pracowniczych i związkowych.

Grono naszej organizacji powiększyło się właśnie o pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, którzy zrzeszeni są w lokalnym Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej. Gratulujemy i życzymy wspólnego owocnego działania na rzecz naszej środowiskowej wspólnoty.

21 Listopada - Dzień Pracownika Socjalnego. W tym roku wyjątkowy ponieważ pod znakiem Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Pomocy Społecznej. Przez cały tydzień jesteśmy ubrani "na czarno", nosimy plakietki protestacyjne, a dziś również bojkotujemy oficjalne obchody na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Mimo braku okazji do świętowania Federacja składa Wszystkim pracownikom wyrazy wdzięczności …

W przeddzień Dnia Pracownika Socjalnego i w trakcie trwania Ogólnopolskiego Protestu w pomocy społecznej - Prezydent RP skierował do parlamentu projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych (CUS), który jest powszechnie krytykowany przez środowisko praktyków, a jego odrzucenia domagają się protestujący. Projekt m.in. zakłada możliwą likwidację ośrodków pomocy społecznej.

Paweł Maczyński - wiceprzewodniczący Federacji i członek Rady Pomocy Społecznej powołany na tę funkcję przez Minister Rodziny, w liście adresowanym do Elżbiety Rafalskiej odmawia udziału w centralnych obchodach Dnia Pracownika Socjalnego. W korespondencji stwierdza, że wytrzymałość i tolerancja pracowników pomocy znajduje się na granicy, a udział w uroczystości i organizowanie jej przez Ministerstwo należy poczytać jako głęboko niestosowne i świadczące o braku szacunku dla środowiska pracowników.

Relacja na żywo Trwa Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. Pomiędzy 19-23.11 tysiące pracowników pomocy społecznej w Polsce protestuje przeciwko lekceważeniu ich przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w celu realizacji postulatów pracowniczych i profesjonalnych. W tym miejscu można śledzić wydarzenia Czarnego Tygodnia "dzień po dniu" i "na żywo".

Rusza cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na pierwsze ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce bezrobocia oraz ubóstwa. W siedzibie APS w dniu 20.11 br. spotkają się akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Ogromnie miło jest nam poinformować, że szeregi Federacji zasilili pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zrzeszeni w lokalnym związku zawodowym. Gratulujemy i mamy nadzieję, że wasze członkostwo w szybkim czasie pozwoli rozwiązać Wasz najważniejszy obecnie problem. 

Projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych jeszcze nie został przyjęty, a już powołani w tej sprawie przez Prezydenta RP eksperci znaleźli się na liście prelegentów w jednym z płatnych seminariów organizowanych w Warszawie. Federacja o swoich wątpliwościach poinformowała Pana Andrzeja Dudę.

Porozumieniem zakończył się trwający spór zbiorowy pomiędzy naszym członkowskim Związkiem, a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. Pracownicy otrzymają podwyżki na 2 lata. Na porozumienie czekają teraz pracownicy MOPS oraz DPS w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie nadal trwają nasze spory zbiorowe.

Zgodnie ze obietnicą PFZPSiPS złożyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę na działania tzw. mediów publicznych, które 12.10 br. w trakcie trwania Ogólnopolskiej Pikiety Pracowników Pomocy Społecznej nie informowały społeczeństwa o trwającym proteście służb.

Trwa Ogólnopolski Protest Pracowników Pomocy Społecznej. W dniach 19-23.11 br. odbędzie się Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej, a już dziś informacje jakie działania protestacyjne będą towarzyszyły wydarzeniu. 

Ważne  Mglista zapowiedź zmian w ustawie o pomocy społecznej i całkowity brak konkretów w sprawie pozostałych postulatów protestujących - to odpowiedź resortu udzielona już po Ogólnopolskiej Pikiecie Pracowników Pomocy Społecznej. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) ogłasza zatem tydzień pomiędzy 19-23.11 br. jako Czarny Tydzień w Pomocy Społecznej. 

W dniach 26-27 listopada w gdańskim ECS odbyło się pierwsze Forum Pracowników Socjalnych - Troska. Umacnianie. Siła. Współorganizatorem Forum była Federacja.

Federacja przyspiesza i wzmacnia swoje szeregi. Właśnie dołączyli do nas pracownicy ze Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej przy OPS w Żaganiu. Witamy i życzymy Wam odnalezienia w naszej organizacji poczucia wspólnoty i sensu ogólnopolskiej działalności związkowej.

Resort rodziny w piśmie adresowanym do Federacji potwierdził, że pracownicy socjalni mogą być włączeni w działania informacyjne w ramach rządowego programu "Czyste powietrze". Jednocześnie Ministerstwo zapewnia, że udział ten ma charakter wyłącznie dobrowolny.

Jak co roku Federacja wystąpiła do MRPiPS z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczącej przyznania z rezerwy budżetowej środków na dofinansowanie tzw. dodatków terenowych. Resort potwierdził, że środki zostały zatwierdzone i pozostają w dyspozycji wojewodów.

W ostatnich dniach w środowisku pracowników pomocy społecznej zawrzało po emisji reportażu w programie TVN Uwaga!, a dotyczącego działań MOPS w Sosnowcu. Federacja w powyższej sprawie wystosowała oświadczenie do redakcji programu.

                 Z inicjatywy członkowskiego - Podkarpackiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej, Federacja wystąpiła do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej wzrostu wysokości dodatku terenowego.

To nie była zwykła konferencja. To było spotkanie pracowników socjalnych, o pracownikach socjalnych i dla pracowników socjalnych, którzy zdecydowanie zabrali głos w sprawie ich bezpieczeństwa, a także - jak wszystko na to wskazuje -wspólnie poszukują rozwiązań i mają pomysł na zmiany w ich zawodzie.

Za nami kolejne obchody Dnia Pracownika Socjalnego - święta, które stało się okazją zwrócenia uwagi na sytuację pracowników socjalnych i pracowników pomocy społecznej w Polsce, a w wielu miejscach również sposobnością od podziękowań i życzeń składanych naszej grupie zawodowej.

Pomimo ekspresowych i pozbawionych konsultacji społecznych, prac nad rządowym projektem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, która to ustawa po paru dniach procedowania, trafiła na biurko Prezydenta i została podpisana - Federacja postanowiła wyrazić swoje zaniepokojenie powierzeniem dodatkowego zadania asystentom rodziny.

W dniu 3.11.2016 r. Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniami w sprawie podjętych decyzji oraz działań w dwóch wcześniej sygnalizowanych przez nas kwestiach. 

Resort rodziny zgodził się z postulatem Federacji by w planowanych zmianach do ustawy o pomocy społecznej w zakresie procedury przyznawania zasiłku stałego, uprościć i usprawnić tryb przyznawania ww. świadczenia.

W chłodny czas gorąco witamy nowych członków Federacji - Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej "Zgoda" w Iławie oraz osoby i grupy pracowników, które przystąpiły do Federacji z Mazowsza za pośrednictwem naszego członkowskiego - Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej i Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Rządowy projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin, oprócz wypłaty 4 tysięcy złotych dla kobiet, które zdecydują się urodzić dziecko upośledzone lub nieuleczalnie chore - zakłada, że koordynacją pomocy dla tychże rodzin zajmie się asystent rodziny.