Zachęcamy osoby zainteresowane do przedkładania nam własnych uwag dotyczących rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Opinia Federacji zostanie przekazana Ministerstwu m.in. za pośrednictwem naszego przedstawiciela w Radzie Pomocy Społecznej.  

III Tydzień Pracy Socjalnej organizowany przez cztery krakowskie uczelnie (UJ, AI, UPJPII, UP) odbędzie się w dniach 3-8 kwietnia. A już dziś w ramach tego wydarzenia zapraszamy pracowników socjalnych, studentów i związkowców do zgłaszania uczestnictwa w panelu dyskusyjnym dotyczącym stosowanej przemocy wobec pracowników socjalnych w instytucjach ich zatrudniających.

W dniu 27.02.2017 r. w gościnnych murach Instytutu Socjologii UJ miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zarządu Federacji oraz pracowników naukowych i studentów z członkami Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. 

W dniu 13.02.2017 r. Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o prace legislacyjne dotyczące wprowadzenia legitymacji służbowych dla asystentów rodziny.

Na karę roku pozbawienia wolności został skazany mężczyzna, który w 2016 roku rzucił młotkiem w kierunku pracownika OPS w Kocku.

W dniach 2-3.02.2017 r. w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbył się sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów Federacji.

PILNE Kolejny atak na pracowników pomocy społecznej. Pijany mężczyzna zaatakował siekierą pracowników OPS w Margoninie (woj. wielkopolskie).

Jak się dowiedzieliśmy - Państwowa Inspekcja Pracy w Radomiu skierowała wniosek do Sądu o ukaranie p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy w związku z rażącym naruszeniem prawa pracy przy zwalnianiu strajkujących pracowników tej jednostki. Stwierdzono również szereg innych naruszeń prawa pracy tj. w zakresie terminowości wypłacania wynagrodzeń za pracę, terminowości wydawania świadectw pracy oraz szkoleń bhp.

Niskie wynagrodzenia, mnogość zlecanych przez samorządy zadań oraz brak rozumienia roli ośrodków pomocy społecznej - to najważniejsze tezy artykułu w Gazecie Prawnej autorstwa Pani Michaliny Topolewskiej. 

W dniu 22.02.2016 r. przedstawiciele Federacji na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP - spotkali się z przedstawicielami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, w tym Dyrektor Biura - Panią Grażyną Wereszczyńską.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powraca do tematu oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. O planach resortu pracy na 2016 r. pisze Gazeta Prawna. 

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewody Mazowieckiego w GOPS w Wierzbicy, a także wniosek Federacji o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - to najważniejsze wydarzenia ostatnich dni w związku z trwającą akcją strajkową.

Pilne Jest porozumienie pomiędzy stroną związkową, a władzami miasta Łodzi oraz pracodawcą. Od jutra strajkujący wracają do pracy, a pracownicy łódzkiego Ośrodka otrzymają podwyżki. 

Nie ma rozwiązania sporu zbiorowego w Wierzbicy. Trwa strajk pracowników miejscowego Ośrodka. Zwolniono kolejnego pracownika. W zamian wprowadzono umowy zlecenie i "głodowe" stawki. 

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci został przesłany do Sejmu. Projekt pomimo rozbudowanych konsultacji zawiera jedynie nieznaczną część zgłoszonych uwag organizacji pozarządowych. 

Pilne Sprawca podpalenia i śmierci pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.