W dniu 26.04.2017 r. związkowcy Federacji, Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych i Związku Pracowników Socjalnych (Łódź) spotkali się z Panią Wiceminister - Elżbietą Bojanowską oraz pracownikami Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MRPiPS.

To było dla nas jedno z ważniejszych wydarzeń III Tygodnia Pracy Socjalnej zorganizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Debata „Pracownicy socjalni wołają o pomoc”, której współorganizatorem oprócz UJ była Federacja, Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych i Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej IS UJ otworzyła nas na systemowe myślenie i działanie wokół problemu przemocy instytucjonalnej skierowanej wobec naszego środowiska zawodowego.

Pilne Możliwość utworzenia Centrum Usług w miejsce lub obok Ośrodków Pomocy Społecznej przewiduje rządowy projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej. 

Federacja otrzymała do konsultacji ministerialny projekt zmiany rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej. Tradycyjnie można włączyć się w proces konsultacji wysyłając do nas swoje uwagi, które uwzględnimy w stanowisku Federacji.

Dziennik Gazeta Prawna w wydaniu z dnia 27.04.2016 r. zamieścił artykuł dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nie zabrakło w nim wypowiedzi przedstawiciela Federacji.

W Strzelcach Opolskich sprawa traktowania pracowników miejscowego PCPR doszła do punktu zwrotnego. Federacja wystąpiła o odwołanie dotychczasowego dyrektora, który - jak się dowiadujemy z miejscowych mediów - po spotkaniu w starostwie znalazł się na zwolnieniu.

W dniu 16.04.2016 r. zakończył się organizowany przez cztery krakowskie uczelnie - II Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Federacja.

W sprawie sytuacji w strzeleckim centrum pomocy rodzinie głos zabrały miejscowe media. W dzisiejszym wydaniu Nowej Trybuny Opolskiej opublikowany został obszerny artykuł dotyczący traktowania pracownic i podopiecznych Centrum przez jego dyrektora.

W dniu 06.04.2016 r. w Wierzbicy doszło do pierwszego spotkania mediacyjnego w ramach działań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Federacja otrzymuje coraz więcej zgłoszeń dotyczących podejrzenia występowania mobbingu w jednostkach pomocy społecznej. Ostatnio podjęliśmy się obrony praw i interesów pracowników PCPR w Strzelcach Opolskich.