Pracownicy zrzeszeni w naszym członkowskim Związku działającym przy MOPS w Rumi prowadzą spór zbiorowy z pracodawcą. Dzięki tym działaniom, zgodnie z pisemnym potwierdzeniem, uzyskali od października część oczekiwanej podwyżki uposażeń, na które przez długi czas nie mogli liczyć.

Zakończył się spór zbiorowy i protest pracowników MOPR w Zabrzu. Strona związkowa uzyskała satysfakcjonujące podwyżki na bieżący i przyszły rok.

Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt ustawy o centrach usług społecznych (CUS). Jeśli praktycy formułowali zastrzeżenia już na etapie założeń do pomysłu, to po przeczytaniu projektu aktu prawnego obawy ekspertów tylko wzrosły.

Wielkimi krokami zbliża się Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej oraz Dzień Na Żądania w Pomocy Społecznej. Dziś przedstawiamy szczegóły wydarzenia.

W dniu 14 września br., czyli dzień po spotkaniu z organizacjami społecznymi pracowników oraz pracodawców w pomocy społecznej, Minister Elżbieta Rafalska wystosowała kolejny apel do lokalnych włodarzy w sprawie podwyżek dla pracowników socjalnych.

Pilne Fiaskiem zakończyły się rozmowy w Ministerstwie Rodziny (MRPiPS) w sprawie postulatów pracowników pomocy społecznej. Pomimo udzielonego nam wsparcia przez obecne na miejscu organizacje pracodawców, Ministerstwo zasłania się niemocą w zakresie proponowanych zmian legislacyjnych. Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) wzywa wszystkie środowiska pracowników pomocy społecznej do czynnego włączenia się w działania protestacyjne. o których będziemy informować.

Na dzień 13 września br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało zaproszenie do rozmów dla organizacji społecznych m.in. wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Pracowników Pomocy Społecznej (OKPPPS). Spotkanie ma dotyczyć cyt. "sytuacji pracowników socjalnych oraz asystentów rodzinnych zatrudnionych w samorządach terytorialnych" (pisownia oryginalna). 

Ważne Ogólnopolski Komitet Protestacyjny wystosował list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiety Rafalskiej. Stanowisko sygnatariuszy listu w praktyce otwiera działania związane z Ogólnopolskim Protestem Pracowników Pomocy Społecznej.

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przyłączyli się do Federacji. Tym samym na naszej związkowej mapie jest to najdalej wysunięta na północ organizacja związkowa.

W ostatnim czasie sporo emocji i komentarzy wywołał apel Minister Elżbiety Rafalskiej adresowany do samorządów, a dotyczący m.in. podwyżek wynagrodzeń pracowników socjalnych. Nasza organizacja postanowiła odnieść się do treści wystąpienia Minister.

W sierpniu br. nasza organizacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej o poprawienie konkretnych elementów funkcjonowania systemu wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Teraz resort odpowiada na zgłoszone propozycje.

Miło jest nam poinformować, że nasz federacyjny ekspert i przyjaciel dr hab. Hubert Kaszyński (UJ) został członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz profesjonalizacji zawodu.

W dniach 14-15.09.2017 r. przedstawiciele Federacji na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny wzięli udział w VI Zlocie Asystentów Rodziny, który tym razem odbył się w Głogowie. Zlot poświęcony był współpracy asystentów rodziny i pracowników socjalnych. To kolejna odsłona naszej współpracy z OSAR.

Federacja oraz nasz członkowski Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej wynegocjowali korzystne warunki dofinansowania do przejazdów pracowników wykonujących pracę w terenie, a zatrudnionych w rzeszowskiej jednostce pomocy społecznej.

Po raz drugi gościliśmy w Warszawie pracowników socjalnych z Izraela. Wydarzenie zorganizowała Federacja, Dział Pomocy Społecznej przy ZGWŻ w RP oraz Związek Pracowników Socjalnych w Izraelu. Debatę poprowadził nasz ekspert i nauczyciel akademicki IS UJ - dr hab. Hubert Kaszyński.

Nasza członkowska organizacja związkowa z Elbląga wynegocjowała znaczące podwyżki dla pracowników miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Brawo!

Na 8 lat kary pozbawienia wolności skazał Sąd w Poznaniu sprawcę ataku na pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie. Sprawca działał z bezpośrednim zamiarem zabójstwa - orzekł Sąd.

Mozolnie prowadzone prace nad rozporządzeniem w sprawie superwizji zdają się zmierzać ku wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Jedną z uwzględnionych poprawek jest zagwarantowanie uczestnikom superwizji bezpieczeństwa i ograniczenia w dostępie pracodawcy do informacji przekazywanych podczas superwizji. 

W dziesięciu z jedenastu pomorskich jednostek pomocy społecznej Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła nieprawidłowości - donosi Dziennik Bałtycki. To wierzchołek góry lodowej - wynika z danych związków zawodowych.

Federacja zgłosiła jedną uwagę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Celem ustawy jest zagwarantowanie ciągłości pomocy dla osób oczekujących na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a tym samym na przyznanie zasiłku stałego.

Federacja wystąpiła do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań w kierunku wyeliminowania praktyki legitymowania pracowników socjalnych przy pomocy dowodów osobistych. 

Nie milkną echa zwolnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, który musiał pożegnać się z zatrudnieniem już w pierwszym dniu po tym jak Sąd przywrócił Panią Elżbietę Surawską do pracy. Z kolei kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w piątnickim urzędzie potwierdziła szereg nieprawidłowości pracowniczych, za które odpowiada sam wójt. Federacja w powyższej sprawie złożyła zawiadomienie do prokuratury, a w sprawie zwolnienia będzie występować przed sądem jako interwenient uboczny.

W czasach, gdy większość pracowników pomocy społecznej zabiega o podwyżki i poszanowanie ich praw pracowniczych, w jednym z ośrodków pomocy społecznej w Polsce działania części pracowników zdają się zaprzeczać tej potrzebie.

Dobre wieści z Lublina. Kolejny nasz federacyjny Związek wynegocjował korzystne regulacje wynagrodzeń dla pracowników.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Trwający od kilku miesięcy spór zbiorowy został zakończony porozumieniem. Wszyscy pracownicy socjalni oraz pracownicy pomocy społecznej MOPS w Jarosławiu z najniższym uposażeniem płacowym otrzymali podwyżki w postulowanej wysokości.

Niemal co miesiąc zmuszeni jesteśmy informować o aktach przemocy wobec pracowników socjalnych. Tym razem 61-latek groził spaleniem dwóm pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Został zatrzymany.