W Ciechanowie, gdzie trwa protest pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - odbyła się kolejna tura mediacji z udziałem Prezydenta Miasta. Strony nie zawarły porozumienia, ale włodarz Ciechanowa przedstawił konkretne propozycje wyjścia z impasu. W oczekiwaniu na  ich doprecyzowanie - związkowcy zawiesili swoją decyzję o zaostrzeniu protestu. 

Miło jest nam poinformować, że II Ogólnopolskie Forum Pracowników Socjalnych pod hasłem Inny-Bliski-Potrzebny - odbędzie się w dniach 25-26 listopada br. w Gdańsku. Można już zgłaszać swój udział w wydarzeniu. 

Zakończyła się batalia dotycząca postępowania byłej już kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie. Zarządzająca GOPS-em, po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zleconej przez nasze organizacje związkowe - straciła swoją posadę.

Informacyjne ulotki Federacji o poczynaniach lokalnego włodarza trafiły też do Piątnicy, gdzie jak przypominamy wójt tej gminy zwolnił wieloletnią kierownik ośrodka pomocy i to pomimo, że ta wygrała wcześniej sprawę o jej przywrócenie do pracy. 

Przyszedł czas podsumowań lokalnych włodarzy, którzy zapisali się negatywnie w zakresie lokalnej pomocy społecznej. Dziś wracamy do wydarzeń z Wierzbicy, gdzie dokonano zwolnień strajkujących w 2015 r. pracowników Ośrodka. W tym miesiącu Federacja przygotowała i przekazała mieszkańcom Wierzbicy kilka tysięcy ulotek podsumowujących zachowanie wójta tej miejscowości.

SuperNews Około dwóch tysięcy pikietujących pracowników pomocy w Warszawie i protestujący pracownicy w niemal każdej jednostce pomocy społecznej w Polsce – to wstępny obraz największego sprzeciwu służb społecznych w naszym kraju, od czasu ich powstania.

Pracownicy akademiccy Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego w liście adresowanym do Pracowników Pomocy Społecznej wyrażają poparcie dla postulatów naszego środowiska zawodowego i wspierają rozpoczęte działania protestacyjne.

Pracownicy MOPS w Częstochowie zrzeszeni w naszej Federacji oraz pracownicy NSZZ „Solidarność” Organizacji Międzyzakładowej MOPS w Częstochowie zrzeszeni w NSZZ Regionu Częstochowskiego prowadzą obecnie spór zbiorowy z pracodawcą.

Nasz członkowski Związek działający przy OPS w Głuchołazach właśnie zakończył spór zbiorowy i podpisał porozumienie, na mocy którego pracownicy otrzymają podwyżki w tym oraz następnym roku. Gratulujemy. 

Ogólnopolska Pikieta Pracowników Pomocy Społecznej zyskała nowego sojusznika. Do Komisji Zakładowych Solidarności, które wspierają nas od początku i zadeklarowały swoje uczestnictwo w działaniach protestacyjnych - dołączyła Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ Solidarność, która w specjalnej uchwale zachęca swoich członków do udziału w pikiecie.

Zgodnie z zapowiedziami - we wrześniu odbyło się kolejne spotkanie Federacji z przedstawicielami samorządu, organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych z Ukrainy. Prelekcja poświęcona była tematyce pracy socjalnej w obszarze uzależnień.

Z ogromną radością witamy w Federacji pracowników zrzeszonych w organizacji związkowej z Tarnowa. Życzymy Wam zadowolenia z udziału w naszym wspólnym pracowniczym i profesjonalnym projekcie.

To brzmi jak kiepski żart na prima aprilis, ale dopytujemy resort rodziny o plany włączenia pracowników socjalnych w rządowy program "Czyste powietrze". Według medialnych doniesień pracownicy socjalni mieliby rozpowszechniać informacje dotyczące efektywnego wykorzystywania energii oraz pozyskiwania środków na ten cel.

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Swój codzienny wkład walki z tym problemem mają również pracownicy socjalni. W specjalnym liście skierowanym do naszej grupy zawodowej IFSW dziękuje za trud i wysiłek zmierzający do ograniczenia ubóstwa.

Witamy w naszym federacyjnym gronie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie. Życzymy Wam by rozpoczęta właśnie współpraca obfitowała w efektywną poprawę Waszych warunków pracy oraz udzielenia pomocy.

Te informacje zawsze wzmacniają w nas wiarę w moc oddolnych inicjatyw. Nasze federacyjne grono właśnie powiększyło się o organizację związkową Pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich. Witamy Was gorąco i życzymy owocnej współpracy w sprawach lokalnych oraz ogólnopolskich.

Federacja to także wzmacnianie nurtu profesjonalnego. Z tego powodu na naszej stronie utworzyliśmy specjalną zakładkę, gdzie możecie znaleźć publikacje, których autorami są nasi eksperci lub przedstawiciele.

W dniach 27-28.10.2016 r. w Szczecinie odbył się XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS). Powoli dobrą tradycją staje się udział w wydarzeniu również przedstawiciela naszej Federacji. Tym razem na zaproszenie organizatorów uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych tematyce specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok kary dożywotnego pozbawienia wolności, 10 lat pozbawienia praw publicznych i zadośćuczynienia finansowego rodzinom dla mordercy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Sąd podkreślił, że zachowanie sprawcy zasługuje na szczególne potępienie, a zaplanowane i podjęte w imię własnych interesów morderstwo spowodowało, że ofiary nie będą mogły już patrzeć na rozwój swoich dzieci.

Jako pracownicy socjalni jesteśmy świadkami niezwykłych wydarzeń i sytuacji. Tym razem naszym koleżankom z Łodzi dane było przyjąć poród. Z ich pomocą na świat przyszedł chłopiec.

Federacja w piśmie skierowanym do kilkudziesięciu ogólnopolskich i regionalnych stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, redakcji prasowych i portali internetowych zwróciła się z prośbą o stosowanie w przekazie medialnym właściwych pojęć dotyczących systemu pomocy społecznej i jej pracowników.

Trwa sądowa batalia w Wierzbicy, gdzie zwolnione pracownice z cierpliwością oczekują na rozstrzygnięcia Sądu w sprawie ich przywrócenia do pracy. Tymczasem w pozostałych licznych sprawach sądowych zapadały trzy kolejne wyroki niekorzystne dla kierownik GOPS w Wierzbicy. Wojewódzki Sąd Administracyjny zdecydował bowiem, że Pani Halina Janiszek - Stajniak musi udostępnić Federacji żądane informacje publiczne, a GOPS w Wierzbicy został też zobowiązany do zwrotu Federacji kosztów samego postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.

          Był już wniosek o zasiłek na seks. W ostatnich latach Sąd Administracyjny zajmował się też odmowami ośrodków pomocy społecznej na wnioski obywateli o przyznanie pomocy na opłatę mszy błagalnej oraz doładowanie telefonu komórkowego na okres pół roku - informują media.