Dziś kolejna porcja dobrych informacji z Warszawy. Pracownicy OPS Białołęka przystąpili do Federacji, a tym samym wzmocnili nasze stołeczne struktury. Gratulujemy decyzji i życzymy Wam by Federacja stała się realnym oparciem dla Waszej działalności. 

Stołeczny ruch związkowy pracowników pomocy społecznej zyskał na znaczeniu. Od czerwca br. do Federacji przystąpili pracownicy nowoutworzonego związku działającego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście. Witamy w Federacji i dziękujemy za Wasze zaufanie. 

Kontynuujemy powitania nowych pracowników w PFZPSiPS. Dziś kolej na Siedlce, gdzie pomagaliśmy utworzyć od podstaw nową organizację związkową, której członkowie następnie podjęli decyzję o wstąpieniu do Federacji. Witamy Was i życzymy owocnej współpracy. 

Z radością informujemy o przystąpieniu do Federacji pracowników GOPS w Raszynie, którzy zawiązali własną organizację związkową i zamierzają aktywnie działać na rzecz przestrzegania praw pracowniczych w swoim zakładzie pracy. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście. 

Projekt możliwego zastąpienia Ośrodków Pomocy Społecznej - Centrami Usług Społecznych nabiera tempa. Do końca czerwca br. specjalny Zespół przy Prezydencie RP ma przedstawić konkretne założenia legislacyjne w tym zakresie. Tymczasem środowisko praktyków wskazuje na liczne zagrożenia związane z inicjatywą.

Wyjątkowa atmosfera, niezapomniane widoki i nowe znajomości - to znak rozpoznawczy Rajdu Pracowników Pomocy Społecznej, który odbył się po raz czwarty i tym razem w Bieszczadach. Cztery dni wspólnej wędrówki zapewnił Oddział PTTK w Krakowie oraz Koło PTTK "Tędy łej".

Federacyjna rodzina stale się powiększa. Od czerwca są z nami kolejni pracownicy z Warszawy. Tym razem zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników OPS Włochy. Witamy was gorąco i życzymy owocnej współpracy w ramach wspólnej pracowniczej i profesjonalnej organizacji.

Jednym zdaniem Ministerstwo Rodziny odpowiedziało na propozycje Federacji dotyczące zmiany procedur rozpatrywania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz alimentacyjne. Resort zapewnia, że pochyli się nad postulatami, ale dopiero przy najbliższej nowelizacji ustaw. W odpowiedzi Federacja apeluje o przyspieszenie prac.

Projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego nadal nie jest procedowany w parlamencie, a już wzbudza kontrowersje ekspertów m.in. z uwagi na zakładaną niepełną ochronę dorosłych ofiar przemocy przed uiszczaniem odpłatności za pobyt ich rodziców (sprawców) w domach pomocy społecznej.

Sukcesem zakończyły się działania Federacji w Elblągu, gdzie dzięki naszej interwencji pracownicy socjalni nie muszą przeprowadzać ankiet z jubilatami oraz przekazywać im dyplomów od Prezydenta Miasta. Skuteczne okazało się zażądanie dodatkowego wynagrodzenia za ponadstandardowe czynności.

Z końcem maja do Federacji przystąpili pracownicy pomocy społecznej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witamy Was serdecznie i życzymy owocnej wspólnej działalności związkowej. 

39-latek groził nożem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu po tym jak nie uzyskał oczekiwanych świadczeń. Napastnik został zatrzymany i usłyszał m.in. zarzuty kierowania gróźb oraz znieważania osoby podlegającej ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wyjątkowy charakter miało pierwsze, ale już wiemy że nie ostatnie spotkanie pracowników socjalnych z Polski i Izraela, które 12 czerwca br. odbyło się w Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" w Warszawie.

Pilne! Resort rodziny m.in. pod wpływem sprzeciwu Federacji oraz organizacji partnerskich wycofał się z projektu wprowadzenia do systemu odrębnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jakimi miały stać się Centra Usług Społecznych.

W dniu 31 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkali się przedstawiciele Federacji, Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego by podsumować dotychczasowe działania związane z kwestią bezpieczeństwa pracowników, a także zaplanować kolejne przedsięwzięcie. Już w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego zaprosimy Was do Gdańska by dać impuls do zmian lokalnych i pokazać, że można zawalczyć o godne i profesjonalne warunki pracy.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie domagają się podwyżek. Ich dotychczasowy brak oraz bierność władz miasta kwitują zapowiedzią strajku.

MRPiPS uwzględniło 2 ze zgłoszonych 4 uwag Federacji w sprawie rozporządzenia dotyczącego stażu adaptacyjnego i egzaminu w procesie uznania kwalifikacji zawodowych w zawodzie pracownika socjalnego.

Federacja złożyła uwagi do sprawozdania z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za 2015 r. W sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego zasad wypłat środków pomiędzy Agencją Rynku Rolnego a organizacjami partnerskimi nie wnosiliśmy uwag.

Pilne! Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Pół roku od początku strajku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbicy walka o godne warunki pracy i przestrzeganie prawa przeniosła się na salę rozpraw sądowych i do siedziby prokuratury.