Miło jest nam poinformować, że Federacja została partnerem realizowanego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - projektu, którego celem jest propagowanie pracy socjalnej z określonymi grupami klientów. 

Resort rodziny przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Tradycyjnie zachęcamy by przesyłać do nas uwagi, które staną się częścią opinii Federacji do ww. dokumentu. Na Wasze mailowe spostrzeżenia (adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) czekamy do 10 sierpnia br.

Trwa spór zbiorowy w ciechanowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prowadzi go nasz członkowski Związek, a do działań przystąpił mediator wyznaczony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prezydent Ciechanowa już po wszczęciu sporu podniósł pensje pracowników o 100 zł netto, ale to w żaden sposób nie rozwiązuje problemu ich niskich uposażeń.

Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu wszedł z pracodawcą w spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Po niesatysfakcjonującym etapie rokowań przyszedł czas na mediacje, a strona związkowa szykuje się teraz do wszczęcia akcji protestacyjnej.

Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Rumi przystąpił do Federacji. Witamy Was gorąco w naszym federacyjnym gronie i życzymy owocnej współpracy na rzecz przywracania godnych warunków pracy i profesjonalnego pomagania.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowało uwagi zgłoszone przez Federację do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

54-letni mężczyzna został zatrzymany i oddany pod dozór policyjny po tym jak groził pracownikom jednego z ośrodków pomocy społecznej.

Państwowa Inspekcja Pracy wytyka Wójtowi Piątnicy szereg naruszeń prawa pracy. Wynik kontroli Inspekcji w Urzędzie Gminy w Piątnicy rzuca nowe światło na jego postępowanie wobec byłego kierownika OPS – Pani Elżbiety Surawskiej.

W odpowiedzi na wniosek Federacji - MRPiPS potwierdziło, iż w planie rezerwy celowej w budżecie na 2016 r. uwzględniono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków terenowych dla pracowników socjalnych.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy mającej na celu ograniczenie możliwości łączenia określonych typów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówek systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z innymi podmiotami. O takie ograniczenia w ubiegłej kadencji Parlamentu bezskutecznie zabiegała m.in. nasza Federacja.

Mając na względzie występujące w latach ubiegłych trudności dotyczące dofinansowania z budżetu państwa do tzw. dodatków terenowych dla pracowników socjalnych, w tym roku postanowiliśmy z wyprzedzeniem zapytać o uruchomienie rezerwy na powyższy cel.

Strona w budowie. W tym miejscu już wkrótce będzie można przeczytać informacje dotyczące działalności Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) i udziału w nich naszej Federacji. Zapraszamy wkrótce.

Ta informacja zawsze nas cieszy. Od 1 lipca br. nasze federacyjne grono powiększyło się o koleżanki i kolegów z 2 organizacji związkowych działających przy MOPR w Opolu oraz MOPS w Będzinie.