Wyjątkowo, ponieważ online - odbywa się generalny miting Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza Federacja (PFZPSiPS). Z Polski wyznaczonych zostało 3 przedstawicieli, w tym dr Marcin Boryczko, jako delegat z prawem głosu. W raporcie Regionu Europy znalazły się informacje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce. 

 

Trzydniowe spotkanie pracowników socjalnych z całego świata odbywa się na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, tak by zapewnić prawo udziału w wydarzeniu delegatom z państw znajdujących się we wszystkich strefach czasowych. W sumie do udziału w zjeżdzie zgłosili się przedstawiciele z ponad 90 państw zrzeszonych w IFSW. 

Debaty, które zakończą się głosowanami dotyczą m.in. raportów organizacji regionalnych IFSW, a także komisji, w tym Komisji Praw Człowieka, w której Polska ma swojego przedstawiciela (dr Marcina Boryczko). Wybrane zostaną także nowe władze regionalne IFSW. Polska popiera kandydaturę Any Radulescu (Rumunia) na prezydentkę IFSW Regionu Europa. 

Wszystko wskazuje również, że do Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych przystąpią nowe organizacje z Republiki Konga, Meksyku i Jordanii. 

Od 15 do 19 lipca br., także wirtualnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja IFSW, której przebieg organizacje członkowskie będą mogły śledzić online.