Witamy na stronie Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
ogólnopolskiej niezależnej i samorządnej organizacji związkowej.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zgłosiła uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Pracowniczka będzińskiego MOPS została ukarana przez pracodawcę karą porządkową za to, że w reakcji na zgłoszenie telefoniczne miała rzekomo odpowiednio nie zareagować na sygnał dotyczący krzywdzenia dziecka. Przy pomocy Federacji i naszej lokalnej organizacji związkowej, które zapewniły pomoc prawną i reprezentację podczas rozprawy, sprawa trafiła do sądu, a ten nie pozostawił wątpliwości, że działanie pracodawcy nie było uzasadnione, a samą karę należy uchylić. 

Do grona Federacji przystąpili właśnie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej. Życzymy, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy na polu lokalnym oraz ogólnopolskim. Dziękujemy za Wasze zaufanie. 

Zaledwie w 3 dni Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS. Wszelkie argumenty przedstawiane przez ekspertów, posłanki i posłów zostały zignorowane, a realne zagrożenie dla zwolnień pracowników samorządowych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny skwitowali twierdzeniem, że „dostaną odprawy”. Co więcej, jak wynika z przebiegu posiedzenia komisji rodziny – ok. 50 mln zł ma być przeznaczone na dostosowanie systemów informatycznych ZUS, ale bez jakiegokolwiek przetargu.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy