W dniu 19 listopada 2018 r. w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się spotkanie założycielskie Rady Naukowej Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w którym wzięli udział:przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w Warszawie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, przedstawiciel Zarządu Federacji, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz goszczący nas pracownicy Instytutu Socjologii UJ.

Dyskusja dotyczyła:problematyki badawczej odnoszącej się do praktyki działania pracowników systemu pomocy społecznej w Polsce. Za niezbędne uznano:

  • wypracowanie profilu badawczego Rady oraz określenie kierunku i tematyki działań badawczych,
  • recenzowanie wybranych wartościowych publikacji poruszających problematykę pracy socjalnej, jako przydatnych dla praktyki pracy socjalnej i szeroko rozumianej pracy z drugim człowiekiem,
  • tworzenie dostępnej dla wszystkich zainteresowanych biblioteki wartościowych publikacji w formie rekomendowanych pozycji wraz z recenzjami,
  • wymianę informacji na temat konferencji, warsztatów, sympozjów,
  • formułowanie doniesień i komentarzy po tego typu spotkaniach skierowanych do środowiska pracowników socjalnych,
  • dyskusję nad kwestiami dotyczącymi edukacji i kształcenia do pracy socjalnej oraz aktywności w obszarze szkoleń i dokształcania się pracowników socjalnych.

Rada Naukowa Federacji jest ciałem, które ma uprawomocnienie do zabierania głosu na temat wzmacniania pracowników socjalnych w obszarze profesjonalizacji.

Celem  Rady Naukowej Federacji jest prowadzenie badań naukowych na tematy związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w oparciu o oczekiwania pracowników socjalnych.

Przewodniczący Rady Naukowej Federacji w dniu 02.03.2019 r. podczas VII Zjazdu Delegatów Federacji, który odbył się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą przedstawił delegatom wstępne plany naukowe i badawcze.

Skład Rady Naukowej Federacji:

dr Stanisław Marek - przewodniczący

dr hab. Marcin Boryczko

dr Barbara Cienki

dr Grzegorz Orłowski

mgr Anna Dunajska   

mgr Olga Maciejewska

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w życiu Rady. Pamiętajmy o tym, że jakość realizowanych zadań w pomocy społecznej społecznej zależy od Nas. O bieżących pracah RNF będziemy informowali w zakładce aktualności.  

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy