jest mgr pedagogiki i starszym specjalistą pracy socjalnej w MOPR w Gdańsku. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z samotnością seniorów, a także pomocy dzieciom z rodzin wieloproblemowych. Swoją uwagę skupia również na problematyce równego traktowania. Jest aktywną członkinią związku zawodowego, działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników pomocy społecznej. Tworzyła i realizowała wiele programów i projektów dotyczących sfery pomocy społecznej. Jest też autorką wielu publikacji, mi.n.: „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego, Niech ktoś nas wysłucha” oraz redaktorem merytorycznym „Dziecko w systemie pomocy społecznej”, współautorką: „Pomoc społeczna w praktyce” oraz „Praca socjalna w środowisku lokalnym”, doświadczoną trenerką, współpracowniczką wielu ośrodków szkoleniowych. Prywatnie miłośniczka podróży, wędrówek górskich i gry w mini golfa.

W Federacji pełni funkcję ekspertki ds. przeciwdziałania dyskryminacji

jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na stanowisku starszego pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Jego głównym obszarem badań naukowych i praktycznych są kultura organizacji działania w pomocy społecznej, praca socjalna oraz aktywizacja mieszkańców domu pomocy społecznej.

W Federacji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Federacji

Jest doktorem nauk pedagogicznych w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych w Zakładzie Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania teoretyczne koncentrują się wokół problematyki filozofii krytycznej, krytycznej pracy socjalnej i współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych wywierających wpływ na systemy pomocy publicznej. Orientację badawczą jaką uprawia można nazwać krytyczną, zarówno w kontekście badania instytucji pomocy społecznej jak i zróżnicowanych instytucji społecznych. Specjalizuje się w stosowaniu krytycznej etnografii w różnych kontekstach badań społecznych.

W Federacji pełni funkcję eksperta ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych Członek Komisji Praw Człowieka Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych IFSW

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

doktorantka w Instytucie Socjologii UJ, absolwentka pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ, polityki społecznej w Instytucie Spraw Publicznych UJ oraz pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ. W Instytucie Socjologii UJ pracuje jako Pełnomocnik Dyrektor IS UJ ds. promocji. Wiceprezes Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie, członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Special Interest Group of European Association of Schools of Social Work Holocaust Heritage for Contemporary Clinical Social Work.

W Federacji pełni funkcję doradcy ds. edukacji w obszarze pracy socjalnej oraz współpracy ze studentami kierunku praca socjalna.

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jest pracownikiem socjalnym, przez wiele lat pracował w terenie m.in. z grupami uchodźców oraz rozwijał wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie. Związany z licznymi organizacjami pozarządowymi, jeden z pomysłodawców i inicjatorów Ruchu Pracowników Socjalnych Pomarańczowa Inicjatywa. Wieloletni i traktowany przez środowisko pracowników socjalnych jako faktyczny - redaktor i współzałożyciel Pierwszego Portalu Pomocy Społecznej OPS.pl. Przez wiele lat wobec braku reprezentatywnej organizacji pracowników socjalnych w Polsce, podtrzymywał kontakt i dialog z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW). 

W Federacji pełni funkcję przedstawiciela w IFSW oraz przedstawiciela osób niezrzeszonych.

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.