Federacja wzmacnia swoje szeregi w Warszawie. Do naszej organizacji przystąpili pracownicy dwóch kolejnych dzielnic. Razem to już 9 dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej w naszych strukturach. Nowym członkom życzymy satysfakcji i wymiernych efektów wspólnej działalności.

Wojna w Ukrainie spowodowała emigrację obywateli tego kraju, z których jak dotąd ponad 3 mln skierowało się w pierwszej kolejności do Polski. Nowe przepisy, które mają zapewnić szybką i efektywną pomoc obywatelom Ukrainy są niedoprecyzowane i nie wskazują jasnych procedur udzielania świadczeń. Budzi to wiele wątpliwości, niejasności i powoduje to chaos organizacyjny.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, po raz trzeci publikujemy dane ponad 100 gmin, powiatów i miejscowości z najniższymi wynagrodzeniami pracowników socjalnych w Polsce. Tym razem dane obejmują rok 2021 i dotyczą także jednostek powiatu. Dane zostały zebrane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Warto odnotować, że dzięki naszej akcji lista miejscowości, które znalazły się w zestawieniu po raz trzeci, znacznie się skróciła.   

Pracownicy MOPS w Wodzisławiu Śląskim przystąpili do naszej Federacji. Dziękujemy za Waszą deklarację i już cieszymy się na współpracę w zakresie celów poprawy warunków pracy oraz pomagania, zarówno lokalnie jak i w wymiarze ogólnopolskim. 

W dniach 2-5 czerwca odbędzie się VII Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej organizowany przez naszą federacyjną przyjaciółkę – Sabinę Korbiel i krakowski odział PTTK – Koło „Tędy łej”. Tym razem ruszymy w pieszą wędrówkę szlakiem Bory Tucholskie – Kaszuby. Gorąco zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące Rajdu i zapisów w dalszej części artykułu.   

Jak ustaliśmy - Rozporządzenie Rady Ministrów, w zakresie w jakim pozwala zlecić realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy m.in. jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, zostało w tym przedmiocie wydane bez odpowiedniej delegacji ustawowej. Okazuje się w konsekwencji, że takie powierzenie realizacji ww. zadania np. w drodze uchwały rady gminy lub zarządzenia wykracza z kolei poza spektrum działalności OPS lub CUS.      

Po zadanym przez Federację pytaniu, resort rodziny rekomenduje by środki w wysokości 2% kosztów obsługi jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy zostały głównie przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenia np. w formie dodatków  i nagród dla pracowników bezpośrednio realizujących to zadanie. Ministerstwo zapowiada też szczegółową weryfikację wydatkowania kosztów obsługi. Stosowane wytyczne zostały przekazane do urzędów wojewódzkich, a za ich pośrednictwem także do gmin.

Pracownicy MOPS w Brzesku utworzyli zakładową organizację związkową i przystąpili do naszej Federacji. Dziękujemy za zaufanie i potrzebę wspólnego działania na rzecz dobra pracowników. Razem jesteśmy silniejsi. 

Miło jest nam poinformować, że głos pracowników domów pomocy społecznej w Federacji został wzmocniony. W DPS Krasnystaw powołano do życia naszą zakładową organizację związkową, która skupia w swych szeregach pracowników tej jednostki. Życzymy Wam samych pozytywnych doświadczeń i efektów współpracy w federacyjnym gronie. 

15 marca br. obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Tematem i hasłem tegorocznych obchodów WSWD jest "Współtworzenie nowego eko-społecznego świata: nikt nie zostaje z tyłu". W ramach święta organizowanych jest na całym świecie szereg wydarzeń poruszających kwestie pracy socjalnej. W Europie, z uwagi na kryzys związany z wojną w Ukrainie – odbędzie się panel dyskusyjny online pn. „Głosy z granic: Praca socjalna w odpowiedzi na humanitarny kryzys w Ukrainie”. Udział w nim wezmą także przedstawiciele naszej Federacji.