Gilewski J. Maczyński P. (2013) "Nowe obszary integracji w pomocy społecznej. Projekt pracowniczy" w: "Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną" red. A.Skowrońska, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa s. 97

Marek S. (2015) „Dom pomocy społecznej jako instytucja wspierająca seniora” w „Samowychowanie do dojrzałej dorosłości” pod redakcją naukową      Zenony  Nowak, Tadeusza Olewicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, s. 129 – 135.

Marek S. (2016) „ Trudna codzienność seniora” w „Aktywność seniora jako wartość podmiotowa” pod redakcją naukową Mariana Kapicy, Tadeusza Olewicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Rozwoju Kultury Fizycznej Spółka z o.o., s. 102 – 111.

Kaszyński H. (2016) "O uwarunkowaniach klinicznej pracy socjalnej w Polsce" w:"Problemy Polityki Społecznej", PAN, Warszawa s. 59-73

Maczyński P. (2017) "Redukcja szkód w pracy socjalnej z osobami uzależnionymi - przykład polski" w: "Zeszyty Pracy Socjalnej" Tom 22 Nr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków s. 13-24

Dunajska A., Kaszyński H., Maciejewska O., Maczyński P., Ścisło D. (2017) "W trosce o pracowników socjalnych" w "Doradca w Pomocy Społecznej", numer 45, Forum Media Polska, Poznań s. 45

Marek S. (2017) "Pracownik socjalny - zawód trudności i nadziei" w "Doradca w Pomocy Społecznej", numer 41, Forum Media Polska, Poznań s. 7 

Boryczko M., Dunajska A., Grodzicka A., Krause M. (2016) „Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego. Nich ktoś nas wysłucha.” Wydawnictwo Difin. Warszawa.

Marek S. (2018) „ Aktywność seniora w ramach pomocy społecznej” w „Aktywność seniora jako dobro wspólne” pod redakcją naukową Zenony M. Nowak, Tadeusza Olewicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, s. 88 – 95.

Boryczko M. Dunajska A. Marek S. (2020) "Praca socjalna w środowisku lokalnym" Wydawnictwo Difin. Warszawa.

Maczyński P., Bochenek M. (2020) "Funkcjonowanie pomocy społecznej i udzielanie świadczeń w czasie epidemii" Wolters Kluwer Polska. Warszawa.

Kamińska M., Maczyński P., Boryczko M. (2020) "Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie - raport" ("Salaries of social workers in Europe") PFZPSiPS. Warszawa - polska wersja językowa, in english

Boryczko M., Dunajska A. (2021) "Zdalna praca socjalna podczas pandemii. Doświadczenia z Polski" w: "Praca Socjalna"; numer 36 (1); wydawnictwo APS, Warszawa, s. 45-69 

Maczyński P. (2021) "Centra(lizacja) usług społecznych" w: "Wiadomości Społeczne"; numer 1 (24)/2021; wydawnictwo Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Kraków, s.21 

Boryczko M. Dunajska A. (2022) "Centra Usług Społecznych (zmiana systemowa)" - raport. PFZPSiPS. Warszawa. 

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy