Filtry

W dniu 28.01.2016 r. rada gminy Wierzbica rozpatrywała skargę Federacji na wójta tejże gminy w przedmiocie podróży urzędników gminy do Warszawy i Krakowa celem osobistego doręczenia listów o zamiarze zwolnienia byłego kierownika GOPS.

Trwa spór zbiorowy w GOPS w Wierzbicy. Miejscowe siły starają się wszelkimi możliwymi sposobami ukazać konflikt oraz pracowników strajkujących w negatywnym świetle. Zaangażowano mieszkańców, wybrane opcje polityczne, część miejscowych mediów, a nawet innych pracowników, w tym związkowych by zbudować nieprawdziwy i krzywdzący obraz kobiet, które upomniały się wyłącznie o swoje prawa, godne warunki pracy i przyzwoitość oraz profesjonalizm świadczenia pomocy.

Państwowa Inspekcja Pracy w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów prawa pracy przez wójta gminy Wierzbica przy rozwiązaniu umowy o pracę z byłym kierownikiem GOPS w Wierzbicy, przesłała wniosek o jego ukaranie do Sądu Rejonowego w Szydłowcu. 

Rozpoczęły się zwolnienia strajkujących pracowników GOPS w Wierzbicy. Rozwiązanie umowy o pracę i w okresie zwolnienia lekarskiego otrzymała jedna z uczestniczek strajku. Pozostałe zwolnienia – według wcześniejszych zapowiedzi p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy – wydają się jedynie kwestią czasu.  Mimo jawnych działań antyzwiązkowych członkinie Związku trzymają się razem.

Federacja w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przesłała własne uwagi dotyczące ww. dokumentu.

Kontynuujemy temat łączenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jak obiecaliśmy - ponownie wystąpiliśmy do MRPiPS w powyższej sprawie i tym razem otrzymaliśmy konkretną odpowiedź będącą jednocześnie zapowiedzią dalszych działań w tej kwestii.

W dniu 13.01.2016 r. studenci piątego roku pracy socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego gościli w Warszawie i wśród wielu atrakcji znaleźli również czas by spotkać się z przedstawicielami Federacji. W ramach współpracy pomiędzy uczelnią a naszą organizacją, zapoczątkowanej przez Dr hab. Huberta Kaszyńskiego, odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu praktyki pracy socjalnej w rodzinach z problemem przemocy.

Wobec działań polegających w naszej ocenie na zastraszaniu pracowników legalnie strajkujących w GOPS w Wierzbicy, utrudnianiu działalności związkowej, zapowiedziach zwolnienia pracowników prowadzących prawny spór zbiorowy, a także wobec braku poszanowania elementarnych zasad dialogu z pracującymi - PFZPSiPS zdecydowała o wszczęciu na poziomie ogólnopolskim sporu zbiorowego z kierownikiem GOPS w Wierzbicy - Panią Haliną Janiszek. Dodatkowo, po konsultacjach - złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 

W imieniu strajkujących koleżanek w GOPS w Wierzbicy zwracamy się do środowiska pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pozostałych pracowników pomocy społecznej oraz tych, którzy z pomocą są związani o wsparcie dla ich działań.

W dniu 07.01.2016 r., na który to dzień zapowiedziano kluczowe rozmowy dla rozwiązania sporów zbiorowych w GOPS w Wierzbicy, tuż przed ich rozpoczęciem wręczono stronie związkowej zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umów o pracę z częścią strajkujących i w trybie dyscyplinarnym.

Strona 1 z 2

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl