W dniu 26.04.2017 r. związkowcy Federacji, Trójmiejskiego Zespołu Pracowników Socjalnych i Związku Pracowników Socjalnych (Łódź) spotkali się z Panią Wiceminister - Elżbietą Bojanowską oraz pracownikami Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej w MRPiPS.

Nie dla odrębnych Centrów Usług

Przedstawiciele koalicji związkowej dopytywali Wiceminister o planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności o budzący zdecydowany sprzeciw - projekt dopuszczający możliwość tworzenia osobnych od Ośrodków Pomocy Społecznej - nowych jednostek organizacyjnych, które w zamierzeniu pomysłodawców przejęłyby istotną część zadań dotychczasowych struktur. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Resortu potwierdzili, że takie zadania jak: praca socjalna, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także asystentura rodziny mogłyby decyzją samorządu znaleźć się w nowym Centrum. Intencją Ministerstwa planującego rozwiązanie było co ciekawe systematyczne oddzielanie postępowań administracyjnych od pomocy niematerialnej.

Strona związkowa zwróciła uwagę na koszty wprowadzenia powyższych zmian, obejmujących nie tylko znaczny wydatek związany z dublowaniem administracji i obsługi, ale także ten dotyczący wprowadzenia chaosu kompetencyjnego w realizowaniu zadań. Poinformowano również, że zdaniem partnerów społecznych, takie rozwiązanie utrudni faktyczną współpracę i pomoc potrzebującym rodzinom np. w przypadku rozdzielenia w osobnych jednostkach pracy asystentów i pracowników socjalnych lub działań związanych z realizacją procedury "Niebieskie Karty". Obecni na sali reprezentanci naszego środowiska uważają za wystarczające przyjęcie fakultatywnego rozwiązania polegającego na dopuszczeniu możliwości tworzenia przez samorząd w strukturach OPS-ów np. zespołów pracy socjalnej lub zespołów usług, które w sposób ewolucyjny doprowadzą do wzmocnienia pracy socjalnej.

Z treści wypowiedzi Wiceminister wynikało, że argumenty powyższe zostały zaaprobowane, co mamy nadzieję przełoży się na faktyczne uelastycznienie ostatecznego brzmienia projektu w trwających właśnie konsultacjach.

Profesja wymaga wzmocnienia

Drugim z omawianych zagadnień była pozycja i znaczenie pracowników socjalnych oraz samej pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej. Strona związkowa wskazała na liczne przejawy degradacji zawodu wyrażające się m.in. w stosowanej wobec pracowników przemocy instytucjonalnej, ich niskich uposażeniach, odchodzeniu z pracy w publicznym sektorze już pracujących oraz znikomym zainteresowaniem zatrudnienia przez studentów pracy socjalnej, osobistych i rodzinnych kosztach wykonywania pracy w ciągłym stresie i kontroli (zwykle ilościowej), a także w atmosferze społecznego braku prestiżu oraz uznania.

Jednocześnie wskazano, że samo środowisko skupione m.in. w strukturach związkowych ma szereg pomysłów jak ten negatywny trend w sposób systemowy odwrócić, jednak potrzebuje do tego wsparcia resortu oraz wypracowania z innymi parterami rozwiązań, które następnie zostaną przyjęte i wdrożone przez rządzących. Pani Wiceminister przystała na propozycje strony związkowej by przy Radzie Pomocy Społecznej powołać grupę roboczą w skład, której wejdą nie tylko członkowie RPS, a która ostatecznie wypracuje oczekiwane zmiany.

Godniej zarabiać

Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście rozmowy o kwestiach wynagrodzeń. Koalicjanci związkowi jednoznacznie wskazali, że oczekują ustawowego podniesienia wysokości dodatku terenowego, jak również postulują zrównanie wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej z tymi pracującymi w urzędach gmin. Strona związkowa wyraźnie zaznaczyła, że ponad 25 lat pomocy społecznej to najwyższa pora by samorząd wziął odpowiedzialność choćby za część wypłaty dodatku, który dotychczas był niemal corocznie w całości dotowany z budżetu centralnego. Zaznaczono, że brak rozwiązań globalnych stanowi usprawiedliwienie dla samorządu, który nie czuje się zobligowany by zadbać o godne zarobki swoich pracowników. Podano również wiele przykładów takiego traktowania.

W odpowiedzi pracownicy Ministerstwa wskazywali, że podejmowali starania o zmianę rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych w kierunku zunifikowania ich tabel zaszeregowania, co spotykało się z brakiem stosownej reakcji ówczesnego Ministerstwa Administracji (Cyfryzacji) odpowiedzialnego za samorząd. Z kolei obiecano, że obecnie zostaną podjęte rozmowy w celu wyłączenia dodatku terenowego ze składowej wynagrodzenia tak by zapobiec nagannym praktykom uwzględniania przez pracodawców dodatku terenowego w pensji podstawowej pracowników socjalnych, a co za tym idzie faktycznego niwelowania znaczenia i funkcji dodatku. Ponadto Wiceminister zgodziła się by w przestrzeni ministerialnej wraz ze stroną związkową rozpocząć dyskusje z organizacjami samorządu na temat podniesienie wysokości samego dodatku. 

O dalszych efektach dzisiejszych ustaleń będziemy informować.

                 

     

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl