Jak się dowiedzieliśmy - Państwowa Inspekcja Pracy w Radomiu skierowała wniosek do Sądu o ukaranie p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy w związku z rażącym naruszeniem prawa pracy przy zwalnianiu strajkujących pracowników tej jednostki. Stwierdzono również szereg innych naruszeń prawa pracy tj. w zakresie terminowości wypłacania wynagrodzeń za pracę, terminowości wydawania świadectw pracy oraz szkoleń bhp.

Przypominamy, iż wcześniej podobny wniosek skierowany został przez PIP wobec zatrudniającego kierownika GOPS - wójta tej gminy. Decyzja Inspekcji Pracy jest więc kolejnym rozstrzygnięciem niezależnego organu w trwającym sporze zbiorowym.

Protokołów ci u nas dostatek, a i te przyjmiemy jako wróżbę ...

W oderwaniu od powyższych konsekwencji p.o. kierownika wierzbickiego ośrodka - Pani Halina Janiszek, w związku z wszczętym przez Federację sporem zbiorowym na poziomie ogólnopolskim, konsekwentnie odmawia wykonywania czynności przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Po złożeniu przez nas protokołów rozbieżności kończących etap rokowań - oba egzemplarze zostały nam zwrócone drogą pocztową, a sama zainteresowana tym razem zażądała od Federacji pełnomocnictw. Od kogo i w jakim trybie - nie wyjaśniła. Tym samym nasza organizacja zmuszona będzie powiadomić stosowane organy o uporczywym utrudnianiu prowadzonej działalności związkowej, o czym zainteresowana była uprzedzana.

Nowa jakość pomagania

Mamy już również wstępne wyniki naszego zapytania publicznego dotyczącego realizacji zadań w styczniu br. przez wierzbicki ośrodek. Przypominamy, iż wójt oraz p.o. kierownika wielokrotnie zapewniali medialnie, iż jednostka funkcjonuje wręcz "modelowo", a sama Pani Janiszek formułowała wobec strajkujących zarzuty, że wcześniej nie wykazywały one samodzielnej inicjatywy w pozyskiwaniu nowych podopiecznych, a także nie realizowały dostatecznie (poza pomocą finansową) zadań związanych ze świadczeniem samej pracy socjalnej. 

Sprawdziliśmy więc, jak nowe standardy wdrażane są w praktyce. I tak w styczniu br. w GOPS Wierzbicy miało miejsce:

- 0 wypełnionych przez pracowników formularzy "Niebieska Karta" dot. podejrzenia występowania przemocy (w 2014 ok. 20);

grup roboczych w związku z prowadzoną procedurą "Niebieskie Karty", jako obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (to OPS odpowiedzialny jest za obsługę grup);

- posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, jako obowiązek wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (to OPS odpowiedzialny jest za obsługę grup);

- kontaktowano się z rodzinami, gdzie występuje przemoc, jednak najprawdopodobniej w części jedynie telefonicznie, bowiem odnotowano jednocześnie jedynie wizyt wyłącznie w celu świadczenia pracy socjalnej; ani razu nie monitorowano sytuacji tych rodzin wspólnie z dzielnicowym;

rodziny zostały objęte pomocą jako zupełnie nowe z inicjatywy pracownika, choć jednocześnie p.o. kierownika stwierdziła dalej, że były dwa zgłoszenia telefonicznie ad. potrzeby zaplanowania obiadów dla dzieci (czy to jednak te same?);

- Ośrodek nie realizował żadnych zdań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie asystentury rodziny. Pani Janiszek twierdzi, że asystent strajkował, jednak powstaje pytanie - z jakich przyczyn czekano ok. miesiąca na zatrudnienie nowego asystenta, wzorem uzupełniania kadr pracowników socjalnych i to wydaje się w rodzinach najbardziej zagrożonych, bowiem wieloproblemowych?

- Zasiłki stałe wypłacono 6 klientom (w 2014 r. - 79)  

- Zasiłki celowe wypłacono 9 klientom (w 2014 r. - 64)

- Zasiłki okresowe wypłacono 47 klientom (w 2014 r. - 170)

- Dożywianiem objęto 53 rodziny (w 2014 r. - 139)

Jak widać powyżej - uwzględniając dane ubiegłoroczne - świadczenia finansowe są realizowane na podobnym lub niższym poziomie, natomiast sztandarowy i szumnie zapowiadany projekt p.o. kierownika wychodzenia do mieszkańców, inicjowania pomocy i świadczenia jej pozamaterialnych form, nie tylko nie jest realizowany, ale także zadania obowiązkowe i podstawowe wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu rodziny lub pieczy zastępczej w tym zakresie, wydają się pozostawać bez pokrycia.

Czekamy jeszcze na wynik kontroli Wojewody, ale też będziemy odrębnie dopytywać o dalsze aspekty funkcjonowania GOPS-u.

W oczekiwaniu na dialog  

Wszystko wskazuje, iż do pierwszych rozmów stron może jednak dojść w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której termin został wyznaczony na 7 marca br. Czas pokaże czy z tej szansy porozumienia skorzystają władze Wierzbicy, czy też stanie się to dla nich kolejny pretekst do potwierdzania własnych tez.

 

 

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl