[PILNE] Ogólnopolski Komitet Protestacyjny (OKP) spotkał się dzisiaj w Warszawie i postanowił o wszczęciu procedury, która finalnie ma doprowadzić do ogólnokrajowego strajku generalnego w pomocy społecznej. Zdecydowano również o dalszych formach protestu. Szczegóły dotyczące obu działań zostaną zaprezentowane w odrębnym komunikacie.

25 stycznia  br.- to dzień w którym pracownicy pomocy społecznej oddają masowo krew lub korzystają z możliwości odpoczynku. Jesteśmy przynajmniej w ponad 150 miejscowościach w Polsce, w których pracownicy już zadeklarowali swój udział w akcji. W ten sposób przy okazji zwracamy uwagę na nasze skandaliczne warunki pracy, postulaty wymagające rozwiązań legislacyjnych oraz trwającą od ubiegłego roku całkowitą bierność Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na nasz protest.

Ogólnopolski  Komitet Protestacyjny (OKP) przekazał postulaty środowiska, które były zbierane podczas "Czarnego Tygodnia w Pomocy Społecznej" w ramach akcji "Postulat za bierność". Od teraz żądania strony społecznej zostały rozszerzone, a informacja ich dotycząca wraz z aktualnym stanem trwającego sporu została także przekazana Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu .

Z odpowiedzi Ministerstwa na pismo Federacji dotyczące planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej, bądących reakcją resortu na działania protestacyjne - wynika, że w grudniu złożono wniosek o wprowadzenie projektu nowelizacji do wykazu prac legislacyjnych. Co zostanie zmienione i w jakim zakresie zależeć będzie także od konsultacji, uzgodnień i opinii społecznych, a więc także od naszej postawy i działań w najbliższym czasie. 

Wzmacniamy naszą organizację w Bydgoszczy. Do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w drugim z bydgoskich związków tj. z Bydgoskiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. Witamy i życzymy owocnej współpracy na rzecz tworzenia właściwych warunków pracy oraz płacy.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej już 19 marca 2019 r. Oficjalna - polska wersja plakatu promującego wydarzenie jest już dostępna, a dzięki działaniom Andrzeja Gocłowskiego i uprzejmości Wydawnictwa Centrum AV z Częstochowy, informacja o obchodach znalazła się także po raz pierwszy w Kalendarzu Pracownika Socjalnego na 2019 rok. 

Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na trrzecie ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce uzależnień. W siedzibie APS w dniu 22.01 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska - jak donoszą media - ma zostać odwołania ze stanowiska po burzy związanej z procedowanym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednak "poświęcenie" wiceminister nie zakończy szeregu wątpliwości, które pojawiły się przy tej okazji. O tryb procedowania ustawy i zaangażowane w nią osób oraz organizacji - pyta właśnie Federacja. 

Nowy rok zaczynamy od powiększenia naszej federacyjnej rodziny. Przystąpili do nas pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, którzy zreszeni są w lokalnej organizacji związkowej należącej też do struktur OPZZ.

Pytaliście, więc czas działać dalej! Już 25 stycznia br. w całej Polsce oddajmy krew i pomóżmy ratować ludzkie życie, tak jak to czynimy codziennie. Przy okazji zwróćmy uwagę na sytuację pracowników pomocy społecznej. Zadbajmy by tego dnia nikogo nie zabrakło w stacjach krwiodawstwa. Razem – Silni!