Wzmacniamy naszą organizację w Bydgoszczy. Do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w drugim z bydgoskich związków tj. z Bydgoskiego Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. Witamy i życzymy owocnej współpracy na rzecz tworzenia właściwych warunków pracy oraz płacy.

Światowy Dzień Pracy Socjalnej już 19 marca 2019 r. Oficjalna - polska wersja plakatu promującego wydarzenie jest już dostępna, a dzięki działaniom Andrzeja Gocłowskiego i uprzejmości Wydawnictwa Centrum AV z Częstochowy, informacja o obchodach znalazła się także po raz pierwszy w Kalendarzu Pracownika Socjalnego na 2019 rok. 

Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na trrzecie ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce uzależnień. W siedzibie APS w dniu 22.01 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska - jak donoszą media - ma zostać odwołania ze stanowiska po burzy związanej z procedowanym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednak "poświęcenie" wiceminister nie zakończy szeregu wątpliwości, które pojawiły się przy tej okazji. O tryb procedowania ustawy i zaangażowane w nią osób oraz organizacji - pyta właśnie Federacja. 

Nowy rok zaczynamy od powiększenia naszej federacyjnej rodziny. Przystąpili do nas pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, którzy zreszeni są w lokalnej organizacji związkowej należącej też do struktur OPZZ.

Pytaliście, więc czas działać dalej! Już 25 stycznia br. w całej Polsce oddajmy krew i pomóżmy ratować ludzkie życie, tak jak to czynimy codziennie. Przy okazji zwróćmy uwagę na sytuację pracowników pomocy społecznej. Zadbajmy by tego dnia nikogo nie zabrakło w stacjach krwiodawstwa. Razem – Silni!

Nie minęło 48 godzin od ogłoszenia ministerialnego projektu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a Premier Mateusz Morawiecki już wycofał kontrowersyjne plany, które utrudniłyby pomoc osobom doświadczającym przemocy.

Za nami rok 2018, który obfitował także w ważne wydarzenia w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce. Prezentujemy 10 najważniejszych, które zostały wybrane w głosowaniu przez samych pracowników pomocy społecznej.

W połowie maja br. w Krasnem (woj.podkarpackie) doszło do kolejnego groźnego zdarzenia wobec pracowników pomocy społecznej. Pijany klient żądając większego zasiłku groził pracownikowi, jak się później okazało atrapą broni.

Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.