Od kwietnia przyłączyli się do Federacji pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie. Witamy Was gorąco i życzymy udanej oraz owocnej działalności w ramach struktur Federacji.

Grono Federacji stale się poszerza. Od marca są z nami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Witamy Was serdecznie i życzymy samych pozytywnych doświadczeń oraz profitów płynących z obecności w Federacji.  

W związku z planowanym na dzień 8 kwietnia br. ogólnopolskim strajkiem nauczycieli docierają do nas sygnały o możliwym angażowaniu pracowników pomocy społecznej do opieki nad dziećmi w szkołach lub przedszkolach, a także jednostkach pomocy (np. OPS, DPS). Przypominamy, iż tego typu praktyki są całkowicie bezprawne. Pracownik może odmówić wykonania ww. polecenia, zgłosić anonimowo sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, a także powiadomić Federację, która podejmie interwencję.  

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała za zasadną skargę Federacji i upomniała TVP S.A. za brak relacji dotyczącej ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Pikiety Pracowników Pomocy Społecznej, która miała miejsce 12 października w Warszawie. Przewodniczący Rady przypomniał publicznemu nadawcy o bezwzględnym obowiązku przestrzegania zapisów dotyczących konieczności rozpowszechniania audycji sprzyjających rzetelnemu ukazywaniu wydarzeń. 

Żadnych propozycji dla asystentów rodziny, koordynatorów, pracowników domów pomocy społecznej i świadczeń oraz kosmetyczne zmiany dla pracowników socjalnych - to przekaz resortu rodziny, który płynie po dzisiejszym spotkaniu strony ministerialnej z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Strona społeczna informuje Ministra o wdrażanym strajku służb społecznych, jednak nie zrywa rozmów, ale oczekuje poważnego potraktowania zgłaszanych postulatów. 

Po tym jak informowaliśmy o zaproszeniu jedynie SKPPS NSZZ "Solidarność" do rozmów z resortem rodziny, MRPiPS zaprasza na spotkanie również reprezentantów Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP). Rozmowy odbędą się 26.03 br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", a strona społeczna sama zapewni szeroki udział organizacji związkowych i stowarzyszeń praktyków, z włączeniem komisji zakładowych NSZZ "Solidarność". O efektach spotkania poinformujemy po jego zakończeniu, jednak na chwilę obecną gotowość strajkowa jest utrzymana.

Resort rodziny zaprasza na rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" przedstawicieli Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność" (SKPPS). Jednocześnie od października 2018 r. ignoruje pozostałych protestujących, w tym tych którzy należą min. do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego (OKP), a także do samych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność, które od początku wspierają krajowy protest. Czy właśnie jesteśmy świadkami ministerialnej taktyki "na podział", którą zastosowano w przypadku strajku nauczycieli?  

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przystąpili do Federacji. Witamy Was gorąco, dziękujemy za deklarację uczestnictwa w naszym ogólnopolskim projekcie i życzymy samych sukcesów związkowych wynikających ze wspólnej działalności. 

Kolejna organizacja i jej członkowie wzmacniają Federację. Tym razem są z nami pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników MOPS w Puławach. Jest nam niezwykle miło przywitać Was w naszym federacyjnym gronie, tym bardziej że mieliśmy przyjemność gościć u Was jeszcze przed podjętą decyzją. Życzymy Wam by pokładane w Federacji nadzieje okazały się w pełni trafione.

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile dołączyli do Federacji. Dziękujemy za deklarację przystąpienia i życzymy Wam samych sukcesów związanych z działaniem na rzecz wspólnego pracowniczego oraz profesjonalnego dobra.