Wracamy do naszych regionalnych spotkań. Już 11.10 br. (piątek) będziemy gościli na Śląsku. Zapraszamy wszystkich chętnych, w tym osoby niezrzeszone na spotkanie z zarządem Federacji, które odbędzie się przy Aleji Wojciecha Korfantego 2/412 (IV piętro biurowca Separator) od godziny 16.30. W zależności od frekwencji będzie mozliwość indywidulanej lub zbiorowej dyskusji na tematy, które dotyczą naszego środowiska zawodowego.

Pracownicy MOPS w Mikołowie, jako kolejni ze Śląska włączyli się w strukturę Federacji. Witamy was gorąco i życzymy realizacji wspólnych zamierzeń oraz planów w naszej federacyjnej rodzinie. Mamy nadzieję, że Federacja spełni Wasze oczekiwania i przyniesie satysfakcję w integrowaniu naszego środowiska zawodowego.

Nasza członkowska organizacja związkowa z Piotrkowa Trybunalskiego złożyła żądania wobec pracodawcy, które to postulaty staną się podstawą wszczętego sporu zbiorowego. To efekt wieloletnich zaniedbań w obszarze lokalnej pomocy społecznej, a także braku porozumienia z władzami miasta. Teraz spór będzie miał charakter sformalizowany i może doprowadzić do wszczęcia kolejnej akcji protestacyjnej pracowników pomocy społecznej w Polsce, wyjątkowej jednak z tego powodu, że dotyczyć będzie także pracowników obsługujących wypłatę świadczeń np. rodzinnych i wychowawczych. 

Wszystko wskazuje, że nie byłoby tegorocznych podwyżek wynagrodzeń pracowników MOPS w Wejherowie, gdyby nie wszczęty spór zbiorowy i działania lokalnej organizacji związkowej. Pomimo, że kierująca MOPS dyrektor, publicznie i w obecności wiceprezydenta Wejherowa - stwierdziła w tym przedmiocie, że cyt. "nie pozwolę, żeby jakby przypisać sobie moją pracę " - to właśnie chronologia wydarzeń świadczy o wiodącej roli związku zawodowego w dążeniu do wzrostu wynagrodzeń. Tym samym, wobec braku woli pracodawcy w zawarciu częściowego porozumienia, strona związkowa będzie nadal domagać się realizacji postulatu obejmującego pełną, oczekiwaną kwotę podwyżek. W spór zostanie zapewne zaangażowany wyznaczony mediator z MRPiPS, ale nie jest też wykluczone, że już wkrótce rozpocznie się zapowiadana podczas rozmów - akcja protestacyjna.

Dołączają do nas kolejni pracownicy zatrudnieni w domu pomocy społecznej. Tym razem serdecznie witamy osoby zrzeszone w Związku Zawodowym Pracowników DPS "Złota Jesień" przy Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień w Raciborzu. Mamy nadzieję, że Wasz udział w Federacji wzmocni głos tej grupy zawodowej, a także pomoże dokonać niezbędnych zmian w waszej lokalnej sytuacji. 

Tradycyjne oflagowanie budynków oraz zapowiedź dalszych działań - to początek akcji protestacyjnej, która właśnie rozpoczęła się w 5 ośrodkach pomocy społecznej oraz centrum pomocy społecznej w Warszawie. Związki zawodowe domagają się zmian w regulaminie pracy oraz wynagradzania. Prezydent Warszawy, pomimo podjęcia rozmów, nie doprowadził do zawarcia porozumienia z pracodawcami. Następne spotkanie ma odbyć się na początku października.

Pracownicy MOPR w Piekarach Śląskich przystąpili do Federacji. Witamy wszystkich pracowników zrzeszonych w miejscowym związku zawodowym i życzymy by Wasze uczestnictwo w naszej ogólnopolskiej organizacji obfitowało w same sukcesy oraz wzmocniło Wasze starania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.

Zawieszony baner i gotowość zaostrzenia protestu - to efekt pierwszego dnia akcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy. Pracownicy MOPS domagają się nie tylko wzrostu uposażeń, przyznania ryczałtu za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, ale także realizacji i poszanowania praw pracowniczych oraz związkowych. W trakcie trwającego konfliktu, wobec członków związku stosowane są różne formy zachowania, które w ocenie zrzeszonych mogą stanowić formę represji wobec legalnej działalności organizacji oraz jej członków. Dyrektor MOPS zaprzecza by takie stosował, ale strona związkowa już zapowiedziała wszczęcie spraw sądowych w tym zakresie.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną wniesioną przez prawników Ordo Iuris w głosniej sprawie przeciwko pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, którzy wystąpili z wnioskiem o wgląd w sytuację rodziny objętej pomocą. Proces ruszy od nowa.

Rząd "nieoficjalnie" zawiesił zapowiedziane prace nad zmianą ustawy o pomocy społecznej, która miała wprowadzić m.in. ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjlanych oraz skrócić ich okres oczekiwania na rozpoczęcie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Nie wiadomo, czy i kiedy prace zostaną wznowione. Federacja wystosowała kolejne pismo do Minister Rodziny o spotkanie ze stroną społeczną oraz powiadomiła wszystkich, którzy zgłosili deklarację uczestnictwa w strajku o planowanych działaniach w tym zakresie.