Kolejny sukces na polu walki o lokalne podwyżki wynagrodzeń. Nasz członkowski Związek Zawodowy Pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie wynegocjował podwyżki uposażeń w ramach toczonego sporu zbiorowego. Wynagrodzenie zostanie zwiększone z wyrównaniem od maja br., a następnie również od września. 

W związku z prezydencką inicjatywą ustawodawczą dotyczącą powołania Centrów Usług Społecznych (CUS), która właśnie weszła w decydującą fazę prac parlamentarnych, członkowie Zarządu Federacji spotkali się z Panem Pawłem Muchą - Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP oraz dr hab. Markiem Rymszą - doradcą Prezydenta RP ds. społecznych. W spotkaniu brała również udział przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP ds. prawnych.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, w związku z zabójstwem 9-miesięcznej Blanki z Olecka, a także wskazywanej medialnie roli i postępowania pracowników pomocy społecznej w tym tragicznym zdarzeniu - wystosowała oświadczenie, które zostało przekazane Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także mediom w Polsce. 

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW) - Region Europa, zaapelowała do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wdrożenie oczekiwanych zmian w systemie pomocy społecznej, a także warunkach pracy pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej. 

PFZPSiPS reaguje na materiał dziennikarski, który pojawił się w programie interwencyjnym TVN Uwaga, a dotyczył działań pracowników socjalnych w Sosnowcu. Wysyłamy kolejne pismo do redakcji programu. Wcześniejsze próby przekonania autorów do uwzględnienia zewnętrznego głosu praktyków (reprezentantów) nie doczekały się faktycznej odpowiedzi. Federacja będzie jednak stale reagowała na kolejne materiały telewizyjne tego typu, a także rozważa wraz z pozostałymi partnerami społecznymi podjęcie dodatkowych kroków w powyższej sprawie.

Niespodziewanie projekt utworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) w dniu 04 lipca 2019 r. procedowany był podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie oraz organizacje społeczne o planowanych pracach nad projektem dowiedzieli się na 24 godziny przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji. Przez ponad pół roku wcześniej projekt zdawał się być niewidoczny w pracach parlamenatrzystów. Mimo zaskoczenia związanego z ponownym uruchomieniem ekspresowej ścieżki procedowania, na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Federacji. Wszystkie jednak kluczowe propozycje poprawienia projektu ustawy zarówno zgłoszone przez naszych przedstawicieli, jak też posłów przepadły w równie ekspresowym głosowaniu.

Federacja wystosowała list do nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Oprócz tradycyjnych gratulacji i życzeń po objęciu funkcji, nasza organizacja apeluje o rozwiązanie trwającego od niemal roku sporu środowiska pracowników pomocy społecznej ze stroną rządową, a także wyraża oczekiwanie spotkania z nową szefową resortu.

Kontynuujemy regionalne spotkania zarządu Federacji z pracownikami pomocy społecznej w Polsce. Tym razem odwiedzimy region kujawsko-pomorski. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca br. (środa) o godzinie 17.00 w Bydgoszczy ul. Toruńska 272 w siedzibie MOPS (świetlica). Dzień wcześniej spotkanie z organizacjami członkowskimi Federacji. Serdecznie zapraszamy w szczególności osoby niezrzeszone zainteresowane naszą działalnoscią.

Pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników MOPS w Skarżysku-Kamiennej przystąpili do Federacji. To ogromne wzmocnienie naszej organizacji i działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników pomocy społecznej. Życzymy by udział w Federacji obfitował w same pozytywne efekty. 

Nasz federacyjny ekspert dr Marcin Boryczko został członkiem regionalnej Komisji Praw Człowieka działającej przy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy PFZPSiPS. To ogromne wyróźnienie dla Polski oraz naszej organizacji, przez co wzmocni się nasz głos w strukturach międzynarodowych oraz mamy szansę aktywnie wspierać i chronić prawa człowieka.