Delegaci z 25 krajów wzięło udział w Zjeździe Delegatów Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa (International Federation of Social Workers), który odbył się w dniach 6-8 września 2019 roku w Wiedniu. Wśród nich obecny był dr Marcin Boryczko - przedstawiciel PFZPSiPS oraz członek Komisji Praw Człowieka IFSW.

Dobre wieści z Gdańska! Trzecie Forum Pracowników Socjalnych odbędzie się w gdańskim ECS w dniach 24-25 listopada br. Pracujemy nad programem, ale już wiemy że na wydarzenie zaprosimy nie tylko pracowników socjalnych, ale także pozostałych pracowników pomocy w myśl przewodniego hasła tegorocznego forum: "Łączenie-Wspólnota-Solidarność". Już dziś warto zarezerwować czas by spędzić z nami wyjątkowe chwile.

Nasza fedracyjna rodzina rośnie także w czasie urlopów. Właśnie przystąpili do nas pracownicy MOPS w Tczewie zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Witamy Was gorąco i życzymy zadowolenia ze współpracy oraz wspólnych działań na rzecz profesjonalizacji i rozwoju praw pracowniczych naszej grupy zawodowej. 

Pamiętacie Izę? Zmagając się z chorobą nowotworową, dzielnie wspierała Nas podczas "Czarnego Tygodnia" oraz pozostałych działań protestacyjnych. Otrzymała wtedy od Was ogrom życzliwości i gestów wsparcia. Iza walczy nadal i poprosiła Nas, by mogła na stronie Federacji podzielić się swoją historią i przesłaniem dla pracowników pomocy społecznej. Postanowiliśmy spełnić jej prośbę i opublikowac w całości nadesłany list.

Senat przyjął ustawę o realizowaniu usług społecznych w centrum usług społecznych (CUS). Wcześniej nad projektem debatowano w senackich połączonych komisjach. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Federacji i "czuwali" by wywalczona przez nas oraz wprowadzona przez posłów poprawka gwarantująca ciągłość zatrudnienia oraz te same warunki pracy dla pracowników, których OPS ulegnie przekształceniu w centrum - została zachowana.   

Miło jest nam zakomunikować, że do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. To już siódma organizacja z Warszawy działająca w naszych strukturach, a szósta obejmująca swoim zasięgiem jeden z dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej w Warszawie. Tym samym umocniliśmy sie na fotelu lidera ruchu związkowego pomocy społecznej w stolicy. Naszym Koleżankom i Kolegom z Bielan dziękujemy za zaufanie i życzymy solidarnego działania na rzecz poprawy warunków pracy i płacy w stołecznych jednostkach.

Federacja wystosowała pismo do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, który już w lipcu zażądał od jednostek organizacyjnych wyjaśnień dotyczących tempa realizacji wypłat świadczenia wychowawczego (500+). Federacja zwraca m.in. uwagę urzędnikom Wojewody, że na płynnośc realizacji zadania wpływa obciążanie pracowników obowiązkiem szczegółowego sprawozdawania się w szczycie okresu przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

Mamy przyjemność poinformować, że do Federacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Międzyzakładowym Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Miasta Świętochłowice. Gorąco Was witamy i życzymy wspólnych sukcesów na polu związkowym oraz profesjonalnym. 

Sejm uchwalił ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS). Dzięki naszym zabiegom, w tym ostatniemu udziałowi w komisji sejmowej oraz spotkaniu w kancelarii Prezydenta RP - do ustawy wprowadzono poprawkę, na mocy której pracownicy ośrodka pomocy społecznej w przypadku jego przekształcenia w CUS zachowają ciągłość zatrudnienia oraz dotychczasowe warunki pracy. Trzymamy jednak rękę na pulsie i już we wtorek będziemy obecni także na posiedzeniu senackiej komisji rozpatrującej projekt.

Nadrabiamy zaległości informacyjne. W dniach 18-19 czerwca br. spotkaliśmy się podczas naszego cyklicznego objazdu po Polsce, tym razem w Bydgoszczy m.in. z pracownikami miejscowego MOPS, a także naszymi członkami z Brodnicy oraz Piły. W okresie ostatnich dwóch miesięcy gościliśmy też m.in. w Bełchatowie, Głuchołazach, Świętochłowicach, Limanowej, Puławach, Raszynie, warszawskich OPS-ach i CPS oraz Wschowej. Za wszystkie spotkania i dyskusje dotyczące spraw ogólnopolskich i lokalnych, a także Waszą gościnę serdecznie dziękujemy. Następne spotkania regionalne dla wszystkich pracowników pomocy społecznej już po wakacjach.