Federacja apeluje do władz miejscowości, w których działamy o zachowanie miejsc pracy i adekwatną politykę wynagradzania pracowników pomocy społecznej. O ochronę miejsc pracy oraz godny poziom płac pracowników pomocy społecznej, wobec pierwszych oznak kryzysu - zwróciliśmy się również do 5 największych związków jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydawnictwo "Praca Socjalna", Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Rzeszowski, przy federacyjnym wsparciu inicjatywy - zachęcają do podzielenia się swoim doświadczeniem i refleksją na temat pracy w czasach pandemii. Zachęcamy do ich spisania np. w formie pamiętnika, wspomnień lub relacji. Wybrane prace (także anonimowe) zostaną uwiecznione na kartach publikacji wydanej w formie książkowej. To wyjątkowa okazja, by Wasze doświadczenia stały się częścią historii pracy socjalnej i pomocy społecznej w Polsce.  

W skali kraju ilość wydanych dotychczas przez wojewodów środków ochrony osobistej dla domów pomocy społecznej może wyglądać imponująco. Jednak, jeśli uwzględnimy liczbę osób zatrudnionych w tych placówkach - to okazuje, się że od początku epidemii na jednego pracownika DPS przypadło średnio zaledwie 0,21 l płynu dezynfekującego, niewiele ponad 1 przyłbica, 15 maseczek oraz 26 szt. rękawiczek. Resort zapewnia jednak, że kolejne transze zostały przyznane i trafią do jednostek. Sprawdzimy!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie wszczęty przez Federację w grudniu 2019 r. zakończył się podpisaniem porozumienia już na etapie rokowań. Dzięki temu, już od czerwca 2020 r. zostaną uruchomione podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Ponadto podniesiono ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz udało się, w brzmieniu uzgodnionym z Federacją - wprowadzić procedurę bezpieczeństwa, procedurę antymobbingową oraz uregulowano ścieżkę awansu zawodowego dla wszystkich pracowników.

Resort rodziny odniósł się do postulatów Federacji związanych z zabezpieczeniem pracowników domów pomocy społecznej. W obszernym stanowisku - ministerstwo zapewnia, że proponowane przez nas rozwiązania traktuje priorytetowo i bez zbędnej zwłoki. Na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów dotyczących wsparcia finansowego dla samych pracowników.

Ministerstwo Rodziny zapowiada wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej. Minister Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 (w audycji "Rządy Pieniądza") również poinformowała, że „personel DPS-ów, także pomocniczy, otrzyma dodatkowe wynagrodzenia". Federacja pyta więc resort o szczegóły dotyczące pomocy finansowej Państwa z przeznaczeniem na ten cel. 

Nie tylko w domach pomocy społecznej, ale niestety także w ośrodkach pomocy społecznej stwierdzono pierwsze zakażenia COVID-19 wśród pracowników. Koronawirus został wykryty u pracowników OPS w Bielawie, Pniewach, Żorach oraz w jednym z ośrodków w województwie zachodniopomorskim. Stało się tak zaraz po tym, jak od 22 kwietnia rząd dokonał zmiany rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, przywracając obsługę zadań związanych m.in. z pomocą społeczną. Część z dyrektorów OPS-ów, które i tak cały czas podczas pandemii były dostępne dla mieszkańców, poczytała to błędnie jako sygnał do znoszenia obostrzeń związanych z samym bezpieczeństwem pracowników. 

O sytuacji opiekunów i opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, w tym w prywatnych domach opieki, pisaliśmy wielokrotnie. Brak środków ochrony, brak procedur i testów - to tylko część z problemów doświadczanych przez tę grupę zawodową w związku z COVID-19. OPZZ "Konfederacja Pracy" przygotowała petycję adresowaną do MRPiPS zawierającą 6 postulatów, których realizacja jest teraz szczególnie pilna. Zachęcamy nasze organizacje związkowe i sympatyków do poparcia online przygotowanej petycji. 

Wczoraj informowaliśmy o zrealizowanych podwyżkach w Kędzierzynie-Koźlu, ale regulacja pensji nastąpiła także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.