Nie jest tak, że pandemia jest automatycznym usprawiedliwieniem dla ignorowania postulatów płacowych. Przekonali się o tym pracownicy MOPS w Kędzierzynie-Koźlu, którzy właśnie otrzymali uzgodnione wcześniej podwyżki dzięki staraniom naszych związkowców i lokalnych władz.

W czasie, gdy dokładamy wszelkich starań, by niezbędne wsparcie płynnie docierało do potrzebujących, a na barkach pomocy społecznej spoczywa ciężar obecnych i przyszłych konsekwencji epidemii - Ministerstwo Rodziny zwleka z procedowaniem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która miała przynajmniej częściowo poprawić los pracowników. Co więcej - MRPiPS wskazuje, że "termin procedowania może ulec zmianie" w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.

W dniu 18.04.2020 r. gościem popołudniowego programu w TVN24 był przewodniczący Federacji. Oprócz pytań dotyczących sytuacji w domach pomocy społecznej, nie zabrakło także komentarza do zapowiedzi i działań rządzących w kwestii kierowania pracowników do pracy w DPS-ach oraz wszczynania spraw w prokuraturze.

Wojewoda mazowiecki - Pan Konstanty Radzwiłł zwrócił się do Federacji o przekazanie naszym członkom prośby o zgłaszanie gotowości do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2. Federacja wskazuje wojewodzie, że obecne warunki panujące w domach pomocy społecznej, a związane z brakiem podstawowych instrumentów bezpieczeństwa - wykluczają rekomendowanie przez naszą organizację podejmowania się dodatkowych lub zastępczych prac. Federacja publikując apel – pozostawia jednak naszym członkom i sympatykom ocenę oraz decyzję w tym zakresie. Sami jednak, w związku z wydawanymi przez urząd skierowaniami do pracy - pytamy wojewodę o skalę angażowania policji w doręczanie decyzji oraz o koszty związane z zatrudnianiem pracowników z zewnątrz.

Publikujemy w całości list pracowników jednego z domów pomocy społecznej z województwa kujawsko pomorskiego nadesłany do naszej Federacji. Gorąco zachęcamy do przeczytania, poznania i wczucia się w przeżycia oraz refleksję pracowników DPS, które zostały spisane w tej wyjątkowo trudnej dla nich sytuacji.

Ministerstwo Rodziny przedstawiło statystyki z których wynika, że odsetek zakażeń w domach pomocy społecznej jest niewielki, a do DPS-ów płynie szeroka pomoc w formie środków ochronnych oraz wsparcia finansowego. Pomimo, że istotą obecnego problemu dotyczącego DPS jest realne i ogromne zagrożenie dla samych mieszkańców - zwykle osób z grup największego ryzyka zgonu z powodu COVID19, to także same dane liczbowe już stały się przedmiotem krytyki organizacji społecznych. Sama Federacja pyta wprost wojewodów o skalę zagrożenia i udzielane wsparcie.

Czas pandemii to także dylematy dotyczące metodyki pomagania i udzielania świadczeń w warunkach nakładanych ograniczeń i ryzyka zakażenia. Ze wsparciem dla pomagających spieszą specjaliści - superwizorzy, trenerzy i wykładowcy, którzy przygotowali szereg poradników i materiałów mogących stać się inspiracją dla szukania rozwiązań przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów i opiekunek, a także całego personelu pomocowego. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami.

Resort rodziny w odpowiedzi na apele Federacji wydaje kolejne i co ważne bardziej szczegółowe instrukcje dla domów pomocy społecznej. Ich częścią ma być także możliwość uzyskania pomocy psychologicznej i noclegu dla zainteresowanych pracowników domów, a także zapewnienie iż niezbędne środki ochrony trafiły już do wojewodów. W odpowiedzi Federacja wskazuje na ciągłe braki w zakresie dostępu do niezbędnego sprzętu oraz apeluje o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników, tak by m.in. zrekompensować straty wynikające z wprowadzanego zalecenia pracy tylko w jednym podmiocie. Federacja stwierdza, że obecna praktyka zoobowiązywania do składania deklaracji pracy "jest niczym innym, jak stwarzaniem fikcji i przerzucaniem odpowiedzialności na samych pracowników".

Media szeroko informują o trudnej sytuacji pracowników pomocy społecznej, a w szczególności o zagrożeniu jakie ma miejsce w domach pomocy społecznej. W programie Interwencja Ekstra stacji Polsat News przewodniczący Federacji opowiadał o realiach pracy w warunkach pandemii.

Federacja złożyła nowe propozycje dotyczące szczegółowych rozwiązań zabezpieczających pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników domów pomocy społecznej, których zdrowie i życie jest dziś szczególnie narażone. Pismo zostało skierowane do MRPiPS oraz wojewodów.