Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi możliwości zwiększenia kryterium dochodowego, które umożliwiłoby osobom odosobnionym uzyskanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Ministerstwo nie zamierza również nowelizować art. 48b ustawy o pomocy społecznej, co pozwoliłoby z kolei gminom zapewnić inne niezbędne produkty osobom kwarantannowanym bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w związku z występującą sytuacją kryzysową na skalę masową. W zamian, zgodnie z naszymi postulatami - wydano instrukcje dotyczące postępowania w stanie epidemii i w sytuacji prowadzenia procedury przeciwdziałania przemocy "Niebieskie Karty" oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Jak się dowiedzieliśmy - zarządca GOPS w Wierzbicy - Halina Janiszek-Stajniak odchodzi ze stanowiska. Zostawia Wierzbicę z trwającym sporem zbiorowym, pracowniczym protestem oraz z kilkoma przegranymi sprawami, w tym z konsekwencjami tej najważniejszej - jej całkowitej porażki przed Sądem Najwyższym, gdzie do pracy przywrócono i zasądzono odszkodowania dla działaczek związkowych zwolnionych przez nią za udział w całkowicie legalnym strajku. Halina Janiszek - Stajniak nie zdąży już odpowiedzieć na pytania zadane przez Federację w ramach skargi złożonej do rady gminy, a dotyczącej kosztów które musiała ponieść Wierzbica w związku z przegranymi sprawami. Mimo powyższego poczucie spełnienia jest dziś ogromne i teraz cierpliwie czekamy na dokończenie jeszcze kilku elementów wieloletniego sporu.

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) skierowała list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym podobnie jak Federacja domaga się zmian w zakresie przeprowadzania wywiadu w okresie epidemii, a także o uproszczenie procedury postępowania w sprawie zasiłków z pomocy społecznej i rejestracji jako osoba bezrobotna oraz ustalania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Kwestia wywiadu telefonicznego jest właśnie przedmiotem prac parlamentarnych i wszystko wskazuje, że zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych dni. 

Kolejne stwierdzone przypadki koronawirusa w domach pomocy społecznej wymagają reakcji decydentów. Federacja w piśmie do Minister Rodziny oraz Wojewodów przedstawia konkretne postulaty dotyczące funkcjonowania domów, tak by uniknąć paraliżu tych ośrodków oraz tragicznego scenariusza znanego z Włoch lub Hiszpanii.

Wojewoda Mazowiecki z "żalem i rozczarowaniem" przyjął stanowisko Federacji z 12.03.2020 r., w którym wzywamy władze rządowe i samorządowe do przestrzegania prawa w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w związku z COVID-19. Federacja w odpowiedzi na pismo Konstantego Radziwiłła przypomina, że naczelną zasadą udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pomagającym. Jednocześnie wskazujemy wojewodzie, że gdy już minie bezpośrednie zagrożenie koronawirusem - to właśnie na barkach pomocy społecznej spoczywać będzie ciężar uporania się długofalowymi konsekwencjami epidemii.

Federacja zgłosiła Ministerstwu potrzebę zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (POPŻ), a także rozszerzenia katalogu możliwej pomocy rzeczowej przyznawanej w sytuacji kryzysowej na skalę masową, która nie wymagałaby wydania decyzji administracyjnej (art. 48b u.p.s.). Wskazujemy również m.in. na potrzebę opracowania dodatkowych wytycznych związanych z realizacją asystentury rodziny, procedury Niebieskie Karty oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gorąco witamy w naszej federacyjnej rodzinie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Lokalna struktura związkowa powstała dzięki zaangażowaniu samych pracowników, a my jedynie pomogliśmy dopełnić formalności. Teraz już razem będziemy troszczyć się o profesjonalne i godne warunki pracy oraz pomagania.

Zgłoszony przez Federację postulat dotyczący telefonicznego wywiadu środowiskowego zostanie zrealizowany w specustawie, która trafi pod obrady parlamentu. Posiedzenie Sejmu RP na odbyć się w tej sprawie już w tym tygodniu. Ustalenie sytuacji osób będzie następowało na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a także na podstawie dokumentów uzyskanych elektronicznie od rodziny lub z innych żródeł na podstawie art. 105 u.p.s.

Uruchamiamy specjalny serwis, w którym będziemy odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji pracowników pomocy społecznej oraz samego pomagania w stanie zagrożenia epidemicznego. W czasach, gdy otrzymujecie informacje niesprawdzone, sprzeczne ze sobą, nieprecyzyjne lub już nieaktualne – chcemy utworzyć bazę rekomendowanych i zgodnych z prawem działań, które pomogą Wam przetrwać bezpiecznie ten trudny czas. Pytania przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub wiadomości prywatnej w naszych mediach społecznościowych. Zanim zadacie pytanie zerknijcie, czy już nie ma odpowiedzi w naszym serwisie. Odpowiedzi są publikowane na naszej stronie.  

W naszym federacyjnym gronie witamy pracowników DPS w Rudzie Pilczyckiej, którzy przystąpili do nas w ramach własnej zawiązanej zakładowej organizacji związkowej. Wasz akces do Federacji wzmacnia głos pracowników domów pomocy społecznej i jesteśmy przekonani, że pomoże w budowaniu silniejszego przekazu dotyczącego poprawy warunków pracy w domach pomocy społecznej.