Resort rodziny odniósł się do postulatów Federacji związanych z zabezpieczeniem pracowników domów pomocy społecznej. W obszernym stanowisku - ministerstwo zapewnia, że proponowane przez nas rozwiązania traktuje priorytetowo i bez zbędnej zwłoki. Na razie jednak nie poznaliśmy szczegółów dotyczących wsparcia finansowego dla samych pracowników.

Ministerstwo Rodziny zapowiada wsparcie finansowe dla domów pomocy społecznej. Minister Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 (w audycji "Rządy Pieniądza") również poinformowała, że „personel DPS-ów, także pomocniczy, otrzyma dodatkowe wynagrodzenia". Federacja pyta więc resort o szczegóły dotyczące pomocy finansowej Państwa z przeznaczeniem na ten cel. 

Nie tylko w domach pomocy społecznej, ale niestety także w ośrodkach pomocy społecznej stwierdzono pierwsze zakażenia COVID-19 wśród pracowników. Koronawirus został wykryty u pracowników OPS w Bielawie, Pniewach, Żorach oraz w jednym z ośrodków w województwie zachodniopomorskim. Stało się tak zaraz po tym, jak od 22 kwietnia rząd dokonał zmiany rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, przywracając obsługę zadań związanych m.in. z pomocą społeczną. Część z dyrektorów OPS-ów, które i tak cały czas podczas pandemii były dostępne dla mieszkańców, poczytała to błędnie jako sygnał do znoszenia obostrzeń związanych z samym bezpieczeństwem pracowników. 

O sytuacji opiekunów i opiekunek świadczących usługi opiekuńcze, w tym w prywatnych domach opieki, pisaliśmy wielokrotnie. Brak środków ochrony, brak procedur i testów - to tylko część z problemów doświadczanych przez tę grupę zawodową w związku z COVID-19. OPZZ "Konfederacja Pracy" przygotowała petycję adresowaną do MRPiPS zawierającą 6 postulatów, których realizacja jest teraz szczególnie pilna. Zachęcamy nasze organizacje związkowe i sympatyków do poparcia online przygotowanej petycji. 

Wczoraj informowaliśmy o zrealizowanych podwyżkach w Kędzierzynie-Koźlu, ale regulacja pensji nastąpiła także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

Nie jest tak, że pandemia jest automatycznym usprawiedliwieniem dla ignorowania postulatów płacowych. Przekonali się o tym pracownicy MOPS w Kędzierzynie-Koźlu, którzy właśnie otrzymali uzgodnione wcześniej podwyżki dzięki staraniom naszych związkowców i lokalnych władz.

W czasie, gdy dokładamy wszelkich starań, by niezbędne wsparcie płynnie docierało do potrzebujących, a na barkach pomocy społecznej spoczywa ciężar obecnych i przyszłych konsekwencji epidemii - Ministerstwo Rodziny zwleka z procedowaniem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która miała przynajmniej częściowo poprawić los pracowników. Co więcej - MRPiPS wskazuje, że "termin procedowania może ulec zmianie" w związku z wprowadzonym stanem epidemicznym.

W dniu 18.04.2020 r. gościem popołudniowego programu w TVN24 był przewodniczący Federacji. Oprócz pytań dotyczących sytuacji w domach pomocy społecznej, nie zabrakło także komentarza do zapowiedzi i działań rządzących w kwestii kierowania pracowników do pracy w DPS-ach oraz wszczynania spraw w prokuraturze.

Wojewoda mazowiecki - Pan Konstanty Radzwiłł zwrócił się do Federacji o przekazanie naszym członkom prośby o zgłaszanie gotowości do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii SARS-CoV-2. Federacja wskazuje wojewodzie, że obecne warunki panujące w domach pomocy społecznej, a związane z brakiem podstawowych instrumentów bezpieczeństwa - wykluczają rekomendowanie przez naszą organizację podejmowania się dodatkowych lub zastępczych prac. Federacja publikując apel – pozostawia jednak naszym członkom i sympatykom ocenę oraz decyzję w tym zakresie. Sami jednak, w związku z wydawanymi przez urząd skierowaniami do pracy - pytamy wojewodę o skalę angażowania policji w doręczanie decyzji oraz o koszty związane z zatrudnianiem pracowników z zewnątrz.