Gorąco witamy w naszej federacyjnej rodzinie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Lokalna struktura związkowa powstała dzięki zaangażowaniu samych pracowników, a my jedynie pomogliśmy dopełnić formalności. Teraz już razem będziemy troszczyć się o profesjonalne i godne warunki pracy oraz pomagania.

Zgłoszony przez Federację postulat dotyczący telefonicznego wywiadu środowiskowego zostanie zrealizowany w specustawie, która trafi pod obrady parlamentu. Posiedzenie Sejmu RP na odbyć się w tej sprawie już w tym tygodniu. Ustalenie sytuacji osób będzie następowało na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a także na podstawie dokumentów uzyskanych elektronicznie od rodziny lub z innych żródeł na podstawie art. 105 u.p.s.

Uruchamiamy specjalny serwis, w którym będziemy odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące sytuacji pracowników pomocy społecznej oraz samego pomagania w stanie zagrożenia epidemicznego. W czasach, gdy otrzymujecie informacje niesprawdzone, sprzeczne ze sobą, nieprecyzyjne lub już nieaktualne – chcemy utworzyć bazę rekomendowanych i zgodnych z prawem działań, które pomogą Wam przetrwać bezpiecznie ten trudny czas. Pytania przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub wiadomości prywatnej w naszych mediach społecznościowych. Zanim zadacie pytanie zerknijcie, czy już nie ma odpowiedzi w naszym serwisie. Odpowiedzi są publikowane na naszej stronie.  

W naszym federacyjnym gronie witamy pracowników DPS w Rudzie Pilczyckiej, którzy przystąpili do nas w ramach własnej zawiązanej zakładowej organizacji związkowej. Wasz akces do Federacji wzmacnia głos pracowników domów pomocy społecznej i jesteśmy przekonani, że pomoże w budowaniu silniejszego przekazu dotyczącego poprawy warunków pracy w domach pomocy społecznej. 

W Światowym Dniu Pracy Socjalnej - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa - Ana Radulescu - w skierowanym liście do pracowników socjalnych wyraża wdzięczność za nasze wysiłki podejmowane w tak ekstremalnych czasach. 

W cieniu globalnej pandemii obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W obliczu zagrożenia - praca socjalna i wzajemna pomoc, w sposób wyjątkowy umacniają relacje międzyludzkie. Gratulujemy pracownikom socjalnym codziennego realizowania wartości i docierania do osób żyjących w najtrudniejszych warunkach. Zachęcamy do lektury specjalnie przygotowanego artykułu autorstwa naszego eksperta - Andrzeja Gocłowskiego, a poświęconego tematyce WSWD, jego genezy, historii i inicjatyw z nim związanych.

Przekazaliśmy pierwsze uwagi związane z realizacją poleceń wojewodów dotyczących procedury dostarczania produktów żywnościowych dla osób będących w kwarantannie. Chcemy by Ministerstwo podjęło działania, które usprawnią sam proces i pozwolą efektywnie pomagać odosobnionym. Nasze pismo trafiło do MRPiPS i wszystkich wojewodów.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie efektywne udzielanie pomocy osobom wymagającym wsparcia, ale także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo samych pracowników – zwróciła się do MRPiPS z wnioskiem o pilną zmianę Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Nasze pisma skierowane do wojewodów i MRPiPS przynoszą konkretne rezultaty. Jak się dowiedzieliśmy wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ostania wytyczna zakłada, że żywność dla osób w kwarantannie będzie dostarczała Policja (PP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) po wcześniejszym telefonicznym rozeznaniu przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Doczekaliśmy się ogólnych wytycznych resortu rodziny w/s działań pomocy społecznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Ministerstwo po naszych pismach wskazuje, jak ma ogólnie wyglądać udzielanie pomocy i ochrona pracowników. Mamy nadzieję, że w poniedziałek trafią do jednostek pomocowych szczegóły rozwiązań i dostarczone zostanie konkretne wsparcie od administracji rządowej m.in. w formie procedur i środków ochronnych.