Nasze pisma skierowane do wojewodów i MRPiPS przynoszą konkretne rezultaty. Jak się dowiedzieliśmy wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ostania wytyczna zakłada, że żywność dla osób w kwarantannie będzie dostarczała Policja (PP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) po wcześniejszym telefonicznym rozeznaniu przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Doczekaliśmy się ogólnych wytycznych resortu rodziny w/s działań pomocy społecznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Ministerstwo po naszych pismach wskazuje, jak ma ogólnie wyglądać udzielanie pomocy i ochrona pracowników. Mamy nadzieję, że w poniedziałek trafią do jednostek pomocowych szczegóły rozwiązań i dostarczone zostanie konkretne wsparcie od administracji rządowej m.in. w formie procedur i środków ochronnych.

Wczoraj informowaliśmy o pozytywnych przykładach działań samorządów oraz pracodawców w/s zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pomocy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.  Dziś, jakby na przekór tym uspokajającym działaniom - Ministerstwo Rodziny, a w ślad za nim wojewodowie, wydali dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocy społecznej - zalecenia i polecenia angażujące pracowników w bezpośrednie działania na rzecz osób w kwarantannie oraz po leczeniu. Federacja w trybie pilnym zwróciła się do Minister Maląg o odpowiedź na szereg zgłaszanych nam wątpliwości, a także o wsparcie dla samorządowych jednostek pomocy społecznej. Nasza organizacja uznaje, że do czasu podjęcia stosownych działań - w konkretnych okolicznościach zachodzą przesłanki do skorzystania przez pracownika z uprawnienia przewidzianego w art. 210 kodeksu pracy.

Coraz więcej zamkniętych ośrodków wsparcia, praca rotacyjna w ośrodkach pomocy społecznej, wzmożone środki bezpieczeństwa dla pracowników i ograniczenia w wychodzeniu w teren - to efekt decyzji wielu pracodawców oraz samorządów w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemiologicznym. Oprócz działań racjonalnych i adekwatnie chroniących życie oraz zdrowie pracowników, a także uczestników zajęć - pojawiają się np. pomysły, by pracownicy socjalni i asystenci zostali zaangażowani w dostarczanie żywności osobom objętym kwarantanną. Federacja oraz poszczególni pracodawcy już zareagowali na te wypowiedzi kierując pisma do wszystkich wojewodów, do Ministerstwa Rodziny, a także maile do osób publicznie wypowiadających takie sugestie.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjlanych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem zapytała dziś pisemnie Minister Marlenę Maląg - czy i jakie środki przewiduje resort rodziny celem ochrony pracowników pomocy społecznej, a także jak zamierza wesprzeć pracodawców i samorząd w tej sytuacji kryzysowej.

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem przypominamy o obowiązkowych i zalecanych działaniach oraz uprawnieniach dla pracodawców oraz pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w pomocy społecznej.

Wracamy do Głuchołaz. Trwa tam nasz spór zbiorowy, ale też Państwowa Inspekcja Pracy, po ostatniej kontroli wezwała kierownik do cyt. "wyeliminowania zachowań noszących znamiona mobbingu". Na nasze kolejne zawiadomienie w tej sprawie zareagował burmistrz Głuchołaz i choć podstaw nie widział - zawiadomił prokuraturę. Teraz okazuje się, że pomimo wysłania naszych pism, adresowanych wprawdzie do burmistrza, ale również do wiadomości samych radnych - te miały nie być im wogóle przekazywane. 

Strona internetowa, sporo niespodzianek i całkiem nowy zespół praktyków - to odsłona znanego dotychczas z mediów społecznościowych - profilu Pracownik Socjalny Online. Poszerzenie działalności w sieci, twórczyni strony facebook poświęconej pracownikom socjalnym zapowiedziała podczas ubiegłorocznego Forum Pracowników Socjalnych w Gdańsku. Teraz przyszedł czas realizacji projektu, za który trzymamy kciuki, podobnie jak za pozostałe internetowe inicjatywy m.in. Pracownicy Socjalni (facebook), czy też Baba z MOPS-u (Instagram).

Rośnie zapotrzebowanie pracodawców w zakresie zatrudnienia pracowników socjalnych, ale maleje podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje - wynika z corocznego raportu pt. "Barometr Zawodów", przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy współpracy z Urzędami Pracy.

Billboard i baner protestacyjny przy głównych drogach Wierzbicy - to efekt braku porozumienia Federacji z kierownik miejscowego ośrodka pomocy społecznej po kolejnej już turze mediacji wznowionego sporu zbiorowego, wszczętego jeszcze w 2016 r. Pomimo druzgocącego dla pracodawcy wyroku Sądu Najwyższego w/s przywróconych do pracy strajkujących pracowników GOPS - postulaty Federacji w zakresie przestrzegania praw i wolności związkowych niestety pozostają aktualne.