Kolejny sukces naszej organizacji w poprawie warunków pracy w epidemii. Zgodnie z naszym postulatem, który zgłosiliśmy MRiPS - pracownicy pomocy społecznej zatrudnieni w jednostkach świadczących usługi całodobowo (np. domy pomocy społecznej), w przypadku podlegania kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywanymi obowiązkami, uzyskali prawo do 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za ten okres. W kolejnej odsłonie tarczy antykryzysowej (6.0) uregulowano także podnoszoną przez nas kwestię tzw. koszarowania pracowników. Wszelkie zmiany warunków pracy w tym zakresie mogą odbyć się jedynie za zgodą samego pracownika.   

Zakończyliśmy głosowanie w naszej zabawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego! Łącznie oddano kilka tysięcy głosów na każdą z propozycji. Spośród ponad 150 utworów, które zostały przez Was zgłoszone - wybraliście pierwsze "60", które Waszym zdaniem najlepiej oddają pracę w pomocy społecznej, dodają Wam energii w pomaganiu lub które po prostu są Waszymi ulubionymi. Jakie mamy gusta muzyczne? Które utwory znalazły się w pierwszej "10"? Kto został numerem "1" i czy w TOP znalazły się Wasze propozycje? Prezentujemy nasz socjalny muzyczny TOP i zachęcamy, by szczególnie dziś wspólnie bawić się przy wybranej razem muzyce!

Pomaganie to wielka rzecz, więc w dniu Naszego Święta życzymy Wam i Sobie, by Nasza codzienna praca niosła tyleż satysfakcji, co społecznego uznania. Życzymy, by trud, zaangażowanie i codzienny wysiłek był godnie wynagradzany, a warunki pracy zapewniały nie tylko bezpieczeństwo i wolność od mobbingu, ale także pozwalały na rozwój i samorealizację. Ufamy, że dzięki wspólnemu działaniu, solidarności, budowaniu tożsamości zawodowej w duchu wzajemnego wsparcia – możliwe będzie osiąganie tak potrzebnych dla Nas Wszystkich zmian.

Federacja wystosowala do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym informuje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce, a także wyraża nadzieję na jak najszybsze przyjęcie zmian legislacyjnych, które warunki płacy i pracy pozwoliłyby poprawić. 

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. Jak wykazujemy - obowiązek narzucony studentom jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.  

W kooperacji z Międzynarodową Federacją Pracowników Socjalnych (IFSW) powstał raport „Wynagrodzenia pracowników socjalnych w Europie”. Jak wynika z analizy - płace polskich pracowników socjalnych  należą do najniższych wśród badanych państw, a jeżeli uwzględnimy średni poziom wynagrodzeń pracowników socjalnych w relacji do płacy minimalnej i średniej wynagrodzeń dla wszystkich branż w danym kraju, to gorsze warunki płacowe występują tylko w Białorusi.

Serdecznie witamy w naszych strukturach pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie k. Oleśnicy. Organizacja z Ostrowiny istnieje już niemal 20 lat, ale teraz postanowiła wzmocnić nasz głos pracowników domów pomocy społecznej w wymiarze ogólnopolskim. Mamy nadzieję, że Wasz udział we wspólnym projekcie, jakim jest Federacja przyniesie same korzyści, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Dziękujemy za Wasz akces i gorąco witamy!    

Uzgodniona kwota podwyżek, koniec trwającego protestu i sporu zbiorowego, a także perspektywa zmian w roku następnym - to efekt porozumienia zawartego przez naszą zakładową organizację związkową przy OPS w Świętochłowiacah z władzami Miasta Świętochłowice i pracodawcą. Gratulujemy sukcesu!  

Koronawirus nie oszczędza także pracowników pomocy społecznej. Smutna wiadomość dotarła do nas z Lublina. Jacek Szczygieł - wieloletni pracownik MOPR w Lublinie, członek naszej organizacji i serdeczny przyjaciel zmarł wczoraj. Dziś myślami i sercem jesteśmy z rodziną i bliskimi Jacka. 

W dniu 29.10 odbyło się kolejne spotkanie z kierownictwem departamentu polityki rodzinnej MRiPS, tym razem w formie wideokonferencji. Temat: sytuacja asystentów rodziny (AR), koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (KRPZ), pracowników obsługujących świadczenia rodzinne (ŚR), wychowawcze (ŚW) oraz alimentacyjne (FA).