Takie wezwanie pojawiło się na protestacyjnym billboardzie, który został umieszczony przy jednej z tras w Mikołowie. To nawiązanie do trwającego sporu zbiorowego o podwyżki w MOPS, ale także do naszych ustaleń, z których wynika, że ośrodek w ostatnich latach regularnie zwracał do budżetu miasta znacznej wysokości środki, które mogłyby posłużyć wzrostowi uposażeń samych pracowników pomocy społecznej. Protest trwa i wszystko wskazuje, że będzie eskalował także w następnych miesiącach. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiedziało na apel Federacji dotyczący zmian w obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na rzecz uzyskania stypendium socjalnego. Resort edukacji wyjaśnia, że obowiązek ten nie jest bezwzględny, jednak rozważa zmiany w tym zakresie. Ośrodkom pomocy społecznej, po naszej interwencji przekazano wytyczne w tym zakresie. 

W tym roku Federacja rozmawiała z MRiPS także na temat zmian w rozporządzeniu o wywiadzie środowiskowym. Teraz możemy już oficjalnie ogłosić, że nasze pomysły i rozmowy z resortem właśnie się realizują w postaci projektu rozporządzenia o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, który już trafił do konsultacji publicznych. Pracownicy socjalni w wyniku projektowanych zmian otrzymają nową i bardziej prestiżową legitymację. W samym formularzu wywiadu część danych zostanie zlikwidowana, ale pojawią się np. ważne informacje o bezpieczeństwie pracowników. Co jednak najważniejsze – to pracownik socjalny będzie decydował, które części formularza wypełnić (podział wywiadu na część obligatoryjną i fakultatywną). Ma to szansę ograniczyć biurokrację i przyspieszyć zbieranie informacji. Warto poznać wszystkie z kluczowych zmian, które zapewne wejdą w życie.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 przewiduje, że w tzw. fazie "0" oprócz medyków, szczepieniom mogą poddać się pracownicy domów pomocy społecznej oraz pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej. Także zalecenia Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) zawierają rekomendacje dotyczące szczepień w pierwszej kolejności - pracowników sektora pomocy społecznej. Federacja skierowała pytanie do Ministerstwa Zdrowia o zasięg szczepień pracowników pomocy społecznej, tryb zgłaszania chętnych pracowników i przewidywane terminy w tym zakresie. 

Zakończyliśmy spór zbiorowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju. Początkowo lokalny samorząd wykluczał możliwość przyznania jakichkolwiek podwyżek, jednak ostatecznie pracodawca złożył satysfakcjonującą nas propozycję dotyczącą wzrostu uposażeń ponad zakładany wzrost płacy minimalnej. Dzięki podpisanemu porozumieniu, od 2021 r. wzrost płacy dla wszystkich będzie odczuwalny, a także dodatkowo zmniejszą się dysproporcje w wynagrodzeniach grupy pracowników socjalnych.   

W przyszłym roku - 16 marca - obchodzić będziemy wspólnie z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych, kolejny Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). Podobnie, jak w latach ubiegłych, zaprezentowany został plakat i hasło promujące WSWD, które tłumaczone jest zwykle na ponad 100 wersji językowych. Dzięki naszemu uczestnictwu w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), powstała już polska wersja plakatu oraz przetłumaczony został temat przyszłorocznych obchodów - "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmacnianie społecznej solidarności i globalnych więzi". Zachęcamy, by dowiedzieć się, jakie znaczenie kryje słowo "Ubuntu"  i jak wygląda nasz plakat. 

Rada Naukowa Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w osobach dwóch ekspertów: Anny Dunajskiej (ekspert ds. przeciwdziałania dyskryminacji) i Marcina Boryczko (ekspert ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych) przeprowadziła badanie "Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej", poświęcone warunkom pracy pracowników socjalnych i diagnozie trudności związanych z wykonywanie pracy w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpili do Federacji. Gratulując członkostwa i życząc Wam wszelkich sukcesów w działalności związkowej, pragniemy podkreślić, że jest nam tym bardziej miło powitać Was w naszym gronie, skoro od początku uczestniczyliśmy w powołaniu Waszej organizacji od podstaw. Witajcie!

Z opóżnieniem, ale równie gorąco jak zwykle - witamy w naszych szeregach pracowników MGOPS w Białej Piskiej. Nasza zakładowa organizacja związkowa powstała z pewnymi formalnymi perturbacjami, ale jak na pracowników pomocy społecznej przystało - ostatecznie udało się dopiąć sprawy rejestracji. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności i trwałych efektów wspólnego działania w ramach Federacji. Witajcie! 

Zgodnie z naszymi federacyjnymi postulatami, od 26.11 Ministerstwo Rodziny zwiększyło do 220% - kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z programu POPŻ. Ma to istotne znaczenie dla osób w kwarantannie i ubogich, do których trafia żywność. Dzięki zwiększeniu kryterium więcej środków własnych pozostanie też w gminach. Zmiana to efekt naszych starań oraz naszego przedstawicielstwa w Zespole ds. POPŻ przy MRIPS.