Zachęcamy Was gorąco do wypełnienia ankiety dotyczącej pracy zdalnej w czasie pandemii. To już druga część badania Rady Naukowej Federacji (Anny Dunajskiej i Marcina Boryczko), w którym staramy się uchwycić trudności dotyczące pracy w okresie pandemii. Pierwsze badanie odbiło się szerokim echem w mediach, ale co ważne posłużyło nam budowaniu lepszej strategii i zmianom negocjowanym z decydentami. Zachęcamy do poświęcenia chwili na udział w badaniu. 

Pracownicy MOPS w Dębicy, którzy domagają się podwyżek wynagrodzeń, właśnie wzmocnili akcję protestacyjną zawiadamiając o niej media. Nasi związkowcy zapowiadają również strajk i wstrzymanie wypłat świadczeń, jeżeli władze Dębicy nie przystąpią do rozmów oraz nie spełnią postulatów. Warto wskazać, że ponad 60% zatrudnionych w dębickim ośrodku zarabia na poziomie najniższej pensji krajowej, a jak wynika z naszych analiz – przyjmowany budżet MOPS nie gwarantował nawet pokrycia niezbędnych wydatków na cały rok kalendarzowy. Spór zbiorowy jest obecnie na etapie mediacji.  

Głuchołazy to miejscowość turystyczna, która dotychczas była chętnie odwiedzana w celach rekreacyjnych. Dla pracowników pomocy społecznej w Polsce kojarzyć się jednak będzie z kilkuletnim sporem zbiorowym, który dotyczy respektowania praw pracowniczych i godnego traktowania zatrudnionych przez pracodawcę. Teraz osoby jadące do Głuchołaz będą mogły zobaczyć informację o trwającym proteście w formie billboardu umieszczonego na jednej z tras.      

PILNE Zakończyło się głosowanie w sprawie projektowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej, które wprowadzają korzystne rozwiązania dla pracowników socjalnych (wzrost dodatku terenowego, ścieżka awansu, wcześniejszy urlop dodatkowy, pomoc w sytuacji napaści etc.) Za przyjęciem projektu głosowało 438 posłów, wstrzymał się 1 poseł, a przeciw głosowało 12 posłów (wszyscy z KP Konfederacja i 1 z PiS). Teraz ustawa trafi do Senatu, a nasza organizacja jak dotychczas, skieruje stosowne wystąpienia do parlamentarzystów.

Pomimo trudnych warunków praktykowania pracy socjalnej, wraz z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych - 16 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku hasłem przewodnim dnia jest słowo, koncepcja i filozofia "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My”. Tym samym, pracownicy socjalni zwracają uwagę na znaczenie społecznej solidarności i wzmacniania globalnych więzi, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy nasza populacja zmaga się ze skutkami pandemii.

Publiczny nadawca TVP wyemitował kolejny odcinek paradokumentalnego programu „Kasta”. W serialu przedstawiono pracownika socjalnego, który wspólnie z sądem, dla uzyskania korzyści majątkowych odbiera dziadkom wnuków za rzekomą biedę, by następnie przekazać je do adopcji. Pomimo, że materiał przedstawia jedną historię, autorzy zaznaczyli, że „przedstawione historie oparte są na prawdziwych sprawach z polskich sądów”. Federacja postanowiła zareagować na to swoiste kreowanie określonego i negatywnego wizerunku pracownika socjalnego, który naszym zdaniem dalece odbiega od realiów wykonywania tej pracy, a jednocześnie poprzez bazowanie na społecznych emocjach – przekaz ten ma swoje negatywne konsekwencje dla udzielanej pomocy i bezpieczeństwa pracowników.

Federacja złożyła uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (aktualizacja na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.). Program stanowić będzie faktyczną strategię w obszarze pomocy społecznej do 2030 r., więc warto zapoznać się z proponowanymi zmianami. 

Federacja zawarła porozumienie kończące spór zbiorowy w/s włączenia co najmniej 10% premii regulaminowej do podstawy wynagrodzeń wszystkich pracowników MOPR w Opolu. Pomysł początkowo zgłaszał sam dyrektor jednostki, ale tuż na początku roku wycofał się z inicjatywy, tłumacząc rezygnację ograniczeniami budżetowymi i obowiązującymi regulacjami w zakresie systemu wynagradzania pracowników. Okazało się jednak, że planowana przez pracodawcę równoległa zmiana regulaminu wynagradzania, od której zależeć miało włączenie premii, od samego początku nie mogła wejść w życie, ponieważ druga z działających w MOPR organizacji związkowych nie była, wbrew sugestiom, reprezentatywna. Pracodawca wiedział o tym już w ubiegłym roku. 

Problem rażąco niskich wynagrodzeń w Tczewskim MOPS-ie sygnalizowany jest przez jego pracowników od 3 lat. W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Tczewskich pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny do przedstawicieli samorządu, w maju 2019 r. powstał Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie jako zakładowa organizacja związkowa Federacji. W 2020 r. postulaty płacowe zostały przedstawione już oficjalnie, a wkrótce do mediacji zostanie wyznaczony ministerialny przedstawiciel. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach w dniu dzisiejszym w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej został powieszony baner informujący o proteście pracowników ośrodka. Trwające mediacje nie przyniosły dotąd porozumienia.