Nasze federacyjne grono stale się powiększa. Tym razem witamy w naszej organizacji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu hajnowskiego. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście i życzymy by wspólnie udało się zrealizować wszystkie cele poprawiające warunki pracy w Waszych miejscach pracy.  

 

W naszej federacyjnej rodzinie witamy pracowników pomocy społecznej powiatu brzeskiego. Życzymy Wam, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy i poprawę warunków pracy. Informujemy, że nasza lokalna organizacja z Brzegu ma możliwość przyjmowania w swoje szeregi wszystkich pracowników pomocy społecznej tego powiatu. Zachęcamy więc, by wzmocnić wspólny głos swoim członkostwem i w ten sposób dołączyć też do Federacji.   

Federacja przesłała uwagi do ministerialnego projektu ustawy, w którym zakłada się zmianę realizatora wypłaty świadczenia wychowawczego z obecnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tymczasem otrzymaliśmy też odpowiedź na pisma skierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rodziny w tej samej sprawie. MRiPS zapewnia że "nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmianą realizatora świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy też świadczeń z pomocy społecznej", przy czym nasze pytanie brzmiało - czy resort "planuje lub prowadzi prace nad zmianą realizatora" tych świadczeń?  

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu, zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej, właśnie przystąpili do Federacji. To kolejna organizacja powołana przy naszym czynnym udziale. Gratulując Wam decyzji, życzymy by działalność związkowa obfitowała w same sukcesy poprawiające warunki pracy i profesjonalny wymiar pomagania. 

Wracamy do pieszych wędrówek pracowników pomocy społecznej. W dniach 16-19 września br. odbędzie się VI Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej. Tym razem szlakiem Szklarska Poręba-Kowary. To może być atrakcyjne zakończenie lata w miłym towarzystwie, więc zachęcamy do zapisywania się jeszcze do 10 lipca. Szczegóły poniżej.    

24 czerwca 2016 r., podczas Mitingu Generalnego Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w Seulu, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), przystąpiła do międzynarodowej społeczności pracowników socjalnych. To był historyczny moment, w którym na nowo zaczęliśmy współpracować w wymiarze międzynarodowej pracy socjalnej. Nie byłoby tegorocznej rocznicy, gdyby nie wieloletnie starania i podtrzymywanie kontaktu z IFSW przez Andrzeja Gocłowskiego (byłego redaktora serwisu OPS.pl), który opisał naszą drogę do struktur międzynarodowych. Zachęcamy do przeczytania krótkiej publikacji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi Federacji na decyzję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję MGOPS oraz zasądził od Dyrektora tej jednostki (Pani Anety Mikuszewskiej - Sorn), na rzecz Federacji zwrot kosztów postępowania. 

Po tym jak przeniesienie programu „Dobry start” do ZUS stało się faktycznie przesądzone, w poczekalni legislacyjnej czeka już zmiana realizatora świadczenia wychowawczego (500+). W piśmie do Premiera RP nasza organizacja wskazuje na zagrożenia dla odbiorców i pracowników związane z przekazaniem ww. zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podważamy również część argumentów związanych z zakładanymi oszczędnościami przy zmianie realizatora.   

Sąd w Jędrzejowie przywrócił do pracy ze skutkiem natychmiastowym – Wioletę Jaborowską, Barbarę Majer i Olgę Jasik – członkinie naszej organizacji zakładowej w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Jednocześnie sąd przyznał zainteresowanym wielotysięczne odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, które wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosą ok. 100 tys. zł. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku przyznał, że wszystkie działania związku dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy w okresie epidemii były zasadne i mieściły się w granicach prawa.

Dziś na ulice Końskich wyjechało auto z naszym, "słynnym" protestacyjnym billboardem, w którym wzywamy dyrektor MGOPS w Końskich do „zadbania o swój wizerunek dając podwyżki pracownikom”. Próby zablokowania naszych działań protestacyjnych – przyniosły póki co taki skutek, że zgodnie z wydanym sądowym postanowieniem, możemy publikować billboard w obrębie miasta Końskie, z czego po raz pierwszy i zapewne nie ostatni – skorzystaliśmy.