Drugi z naszych filarów zmian w pomocy społecznej, który uzgadnialiśmy z Ministerstwem właśnie stał się faktem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała, a w Dzienniku Ustaw opublikowano - rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze wywiadu, ułatwia ją i precyzuje, a przede wszystkim pozwala zrezygnować z części biurokratycznych obowiązków. Na deser otrzymamy nową legitymację służbową. Rozporządzenie zostało wprawdzie opublikowane, ale ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych zacznie obowiązywać za 6 miesięcy.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przystąpili do Federacji jako zakładowa organizacja związkowa. Gratulujemy Wam decyzji i życzymy satysfakcji z osiągania wspólnych - pracowniczych i profesjonalnych celów. Mamy nadzieję, że Wasz głos wpłynie na poprawę sytuacji wszystkich pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.  

W dniu wczorajszym odbyło się drugie posiedzenie mediacyjne z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministerstwo pracy w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy stroną związkową, a MOPS w Tczewie. Mediacje zakończyły się porozumieniem i podwyższeniem wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostki. Ponadto w trakcie trwania sporu zbiorowego, organizacja związkowa uregulowała sprawy związane z przyznawaniem urlopów dodatkowych i stażowych. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która zakłada poprawę warunków pracy pracowników socjalnych. To nasz wspólny sukces i przełamanie wieloletniej niemocy. Intensywne działania Federacji i wielu zaprzyjaźnionych z nami organizacji, ogólnopolski protest pracowniczy oraz presja samych pracowników, przyniosły wymierny efekt. Nie spoczywamy jednak na laurach, tylko już przystępujemy do dalszej pracy, by poprawić los wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej. Ważny, ale nie jedyny krok został jednak wykonany, za co dziękujemy również pracownikom i kierownictwu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS .

Rząd proceduje zmiany dotyczące sposobu realizacji rządowych programów adresowanych dla rodzin (m.in. Dobry Start). Przyjmowaniem wniosków ma zająć się ZUS, a postępowania mają być prowadzone wyłącznie internetowo. Co ważne – ten swoisty eksperyment miałby się zacząć już 1 lipca br., kiedy ZUS przejmie do realizacji tzw. 300+. Federacja w stanowisku przesłanym do Ministerstwa, a także Senatu RP, gdzie obecnie trwają prace legislacyjne nad ww. zmianami – wskazuje na zagrożenia dla odbiorców programów, samorządu oraz pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń.   

Senat RP przyjął z poprawkami rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ale tylko 3 z proponowanych poprawek (w kwestii wydłużenia określonych terminów oraz wydania rozporządzenia w/s programu studiów podyplomowych w zawodzie pracownik socjalny) zaaprobował dziś sam Sejm. W ciągu 2 dni, niemal ponad partyjnymi podziałami, ustawa została uchwalona i trafi na biurko Prezydenta RP. Podobnie, jak to miało miejsce na poprzednich etapach legislacyjnych Federacja zaapeluje, tym razem do głowy państwa o możliwe szybkie podpisanie ustawy, tak by większość jej przepisów weszła w życie już w maju br.  

Z uwagi na brak oczekiwanych podwyżek dla pracowników MGOPS w Końskich, Federacja zaostrzyła trwającą akcję protestacyjną. Tym razem od 7.04 w całym województwie świętokrzyskim pojawią się kolejno billboardy informujące mieszkańców o trwającym proteście i wzywające dyrektor ośrodka – Anetę Mikuszewską-Sorn do zadbania o swój wizerunek poprzez zwiększenie uposażeń pracowników. Federacja postanowiła, że tam gdzie spory toczą się w sposób przewlekły i nie dający gwarancji zawarcia porozumienia, a tak jest w Końskich – banery będą opatrzone wizerunkiem kierownictwa, jako osób publicznych.

Witamy w naszym gronie pracowników MGOPS w Piasecznie, którzy utworzyli własną zakładową organizację związkową i właśnie przystąpili do naszej Federacji. Życzymy Wam by wspólnymi siłami udało się rozwiązać kluczowe problemy oraz z powodzeniem działać na rzecz pracowników zakładu pracy oraz środowiska zawodowego w Polsce. 

Jako Federacja mocno działaliśmy, by rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, objęło także pracowników pomocy społecznej. Udało się! Za ekspresowe konsultacje i wsparcie naszego postulatu dziękujemy pracownikom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Potwierdzenie objęcia naszej grupy zawodowej ww. uprawnieniem znajduje się w linku (dalsza część artykułu). Wieczorem Ministerstwo Edukacji wydało również analogiczne rozporządzenie uwzględniające pracowników pomocy społecznej w zakresie uprawnienia dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych. 

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej już trafiła do Senatu RP. Wśród pracowników pomocy społecznej nie milkną jednak echa sejmowej debaty, podczas której swój brak szacunku dla pracowników naszej branży (ale nie tylko) okazał poseł Konfederacji – Dobromir Sośnierz. Federacja skierowała do Posła pismo, w którym domagamy się przeprosin i zapraszamy w przysłowiowy „teren”, by sam mógł się on przekonać, jak wyglądają realia i trud w niesieniu pomocy potrzebującym.